Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell od 1 kwietnia 2021

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie u Cenniku IdoSell.

Zmiany mają charakter techniczny. Dotyczą statusu IAI sp. z o. o. jako małej instytucji płatniczej. Dodatkowo w cenniku IdoSell pojawi się opcja godziny szkolenia za 140 zł netto.

Pełny tekst nowych dokumentów: