Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IAI-Shop.com od 1 października 2017 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie i Cenniku IdoSell. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 października 2017 r.

Główne zmiany w Regulaminie IdoSell

Nowa wersja Regulaminu zwiera głównie zmiany porządkowe, dotyczące używanej terminologii (doprecyzowanie definicji Strony) oraz przedstawia uściślenie warunków korzystania z usług dodatkowych.

Szczegóły w druku Regulaminu IdoSell

Główne zmiany w Cenniku IdoSell

Podniesiony został koszt prac serwisowych ze 100 zł na 110 zł za 1 godzinę. Jednocześnie koszt półgodziny tych prac w trybie Express wzrósł do 90 złotych. Zmiana kosztu wynika z wzrostu cen tego typu usług na rynku, co odczuwalne jest także w kosztach ich zakupu.

Dodatkowo, Cennik IdoSell Shop zostaje poszerzony o obsługę wiadomości SMS do krajów takich jak: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Kuwejt oraz Bahrajn.

Szczegóły w druku Cennika IdoSell