Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IAI-Shop.com

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem Cennik i Regulamin IAI-Shop.com. Nowy Cennik ze względu na to, że zmiany obejmują obniżenie cen i w każdym elemencie są korzystne dla Klientów obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r., a nowy regulamin dla nowych jak i dotychczasowych klientów będzie obowiązywał od 1 maja 2016 r.

Zmiany w Regulaminie

Zmiany są kosmetyczne i w dużej mierze edycyjne. Nie wpływają w istotny sposób na korzystanie z IAI-Shop.com, regulują lub precyzują zmiany w naszej ofercie oraz oferowanych rozwiązaniach wprowadzone w ciągu ostatnich miesięcy.

Zmiany w Cenniku

Oprócz znaczącej obniżki prowizji za Płatności IAI (już od 1.4% dla każdego) znajdują zmiany edycyjne oraz usprawniające korzystanie z E-mail Marketing Pro, które dostępne jest teraz także w abonamencie CLOUD. Ponieważ ani jednej zmiany zwiększające ceny, a przeciwnie są obniżki cen i łatwiejszy dostęp do usług, Cennik wchodzi w życie od 1 kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji i teksty jednolite można znaleźć na stronie poświęconej Regulaminowi: