Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminów IdoSell dla klientów UE oraz dla klientów spoza UE od 1 grudnia 2022 roku

Zachowując obecnie obowiązujące zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z miesięcznym wyprzedzeniem zmianę w Regulaminie IdoSell dla klientów UE oraz w Regulaminie dla klientów spoza UE, która będzie obowiązywać od 1 grudnia 2022 roku.

Wprowadzana zmiana polega na doprecyzowaniu definicji zamówienia kwalifikowanego.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Regulamin IdoSell