Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Cennika IdoSell Shop od 1 października 2018 r

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku IdoSell Shop. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 października 2018 r.

Główne zmiany w Cenniku wchodzące w życie od 1 października 2018 r.

Podnieśliśmy ceny pakietów wdrożeniowych, do poziomu, w którym roboczogodzina kosztuje przeciętnie ok. 110 zł. Dotychczas, koszt roboczogodziny w pakiecie wynosił ok. 95 zł. Bardzo długo utrzymywaliśmy tę preferencyjną stawkę, nie uwzględniając w cenach pakietów systematycznie rosnących kosztów pracy w sektorze IT. Utrzymywaliśmy te warunki dzięki zwiększaniu efektywności pracy i udoskonalaniu narzędzi i procedur. W międzyczasie jednak, z uwagi na zapewnienie opieki Project Managera dla każdego wdrożenia, a także szeregu innych czynności wykonywanych "w tle" w każdym pakiecie, aby kończył się on pełnym sukcesem i zadowoleniem Klienta, realna ilość pracy w pakiecie znacznie wzrosła. A liczona na jej podstawie, faktyczna stawka godzinowa oscylowała w okół 70 zł. Przy obecnych warunkach rynkowych - a więc w obliczu dużych wzrostów płac w całym IT, dalsze utrzymywanie takiej stawki jest niemożliwe.

Koszt pojedynczej roboczogodziny wzrósł także, choć nieznacznie (ze 110zł do 120zł), z uwagi na brak tej dodatkowej pracy "w tle", która zapewniana jest przy obsłudze pakietów wdrożeniowych. Wciąż jednak roboczogodzina pakietowa jest tańsza od indywidualnej.

Zmiana cen obejmie zlecenia zaakceptowane przez klientów po 1 października. Zlecenia dodane i zaakceptowane we wrześniu np. na redesign prowadzony w listopadzie, czy grudniu, a nawet styczniu będą rozliczone po dotychczasowej stawce.

Nie ulegają zmianie godziny prac tzw. zakontraktowanych. Polegają one na tym, że sklep kontraktuje co np. tydzień, dwa lub miesiąc w określone dni tygodnia, określoną liczbę godzin do wykonywania dowolnych prac, ustalając nawet tego dnia listę prac. Te godziny nadal będą liczone po preferencyjnej stawce, z uwagi na to, że komunikacja, przygotowania i prace prowadzone są w ramach zakontraktowanego czasu w modelu Time&Material. Nadal także przyjmujemy zapisy na tego typu prace po dotychczasowych stawkach.

Najnowszy cennik znosi opłatę za cesję, od tej pory cesja będzie bezpłatna. Pozostałe zmiany są mniej istotne lub mają charakter porządkowy lub edycyjny. Pełna wersja nowego dokumentu dostępna jest pod: