Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Cennika IdoSell od 1 lutego 2018 r.

Zachowując zawarte w Umowie i Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku IdoSell. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 lutego 2018 r.

Główne zmiany w Cenniku:

Zostały zaprezentowane nowe wielkości pakietów wdrożeniowych, zaktualizowane w zakresie dostępnej w ich ramach liczby roboczogodzin oraz cen. Zmiany mają przynieść wymiernie większą satysfakcję z wdrożeń, dając więcej czasu na dopracowanie, dopieszczenia wdrożeń, tak żeby były jeszcze piękniejsze i bardziej funkcjonalne.

W drodze obserwacji setek wdrożeń, zidentyfikowaliśmy zmiany w liczbie godzin w pakietach, konieczne dla zwiększenia wygody wszystkich Klientów i naszej. Dlatego pakiety wdrożeniowe mają więcej godzin, ale wciąż przeliczane są po atrakcyjnej cenie pojedynczej godziny, która wynosi ok. 95 zł netto. Dla porównania godzina pracy kupiona indywidualnie to 110 złotych netto. Dla wielu wdrożeń, tych wpadających w określone widełki pomiędzy pakietami, nowe zasady oznaczają de facto obniżkę, zmniejszając liczbę potrzebnych do dokupienia do wdrożenia pakietowego pojedynczych godzin pracy po standardowej cenie 110 zł netto.

Na przestrzeni lat, do typowych czynności wdrożeniowych, takich jak zaprojektowanie i wdrożenie szaty graficznej sklepu, doszły inne czynności - importy danych, konfiguracja pod klucz, wykonywanie skomplikowanych CMS, projektowanie nietypowych podstron lub innych elementów graficznych. Nowe, bardziej pojemne pakiety wdrożeniowe ułatwią kalkulowanie także tych prac i wpłyną na lepsze zrozumienie naszej oferty, będąc lepiej dopasowanymi do aktualnych potrzeb naszych Klientów i zmieniających się realiów e-commerce.

Pełna wersja nowego cennika dostępna jest po kliknięciu:

Szczegółowy cennik usługi IdoSell