Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Cennika IdoSell od 1 grudnia 2020r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku IdoSell (dawniej IdoSell Shop).

Główne zmiany cennikowe dotyczą warunków wypłaty środków z salda BOK.

Pełny tekst nowego dokumentu: