Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Cennika IdoSell od 01.11.2022

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z miesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku IdoSell.

Wprowadzamy nowy cennik, adresujący zmiany w cenach energii, sprzętu oraz usług IT na obecnym rynku. Zawiera on niewielkie podwyżki (od 5 do około 9%) dla części oferowanych przez nas usług w zakresie:

  • abonamentów i dopłat za przekroczenie limitów w ramach abonamentów
  • subskrypcji aplikacji dodatkowych
  • prac naszych specjalistów (wdrożeniowych, graficznych, programistycznych itd. oraz dni kontraktowych)
  • opłat za usługi dodatkowe - funkcjonalność B2B i banking PRO
  • opłat za IdoSell RS

Postaraliśmy się, aby wzrosty cen ww. usług w listopadowym cenniku były możliwie najniższe.

Zmianie ulega także cena 1 GB ponad dostępny limit przestrzeni dyskowej na opcjonalne pliki i jest wyjątkiem od opisanej wyżej kilkuprocentowej podwyżki na część usług. Dotychczasowa cena nadmiarowego GB danych była niska, m.in. w wyniku obniżki wprowadzonej przez nas w drugiej połowie 2020 roku.

Aktualnie, mając na uwadze zmniejszoną dostępność i tym samym wyższe ceny dysków oraz innych komponentów wykorzystywanych przy przechowywaniu danych, zmieniamy cenę każdego GB przestrzeni na opcjonalne pliki ponad dostępny w abonamencie limit z 2 zł lub 2,5 zł (zależnie od planu) - na finalną cenę 3 zł we wszystkich planach abonamentowych.

Pełna treść nowego cennika wraz ze wszystkimi zmianami:

Szczegółowy cennik IdoSell