Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Cennika IAI-Shop.com od 1 lipca 2017 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku IAI-Shop.com. Nowy cennik będzie obowiązywał od 1 lipca 2017 r.

Główne zmiany w Cenniku IAI-Shop.com:

Najnowszy cennik wprowadza nową usługę, Banking Pro. Usługa ta umożliwia wygodne przyjmowanie płatności przelewami, dzięki udostępnianiu klientom sklepu internetowego indywidualnych numerów rachunków bankowych do wpłat. Tym samym osiągalna jest zautomatyzowana obsługa płatności, bez konieczności ponoszenia prowizji za pay-by-linki.