Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Cennika i Regulaminu IdoSell Shop od 1 sierpnia 2018 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie oraz Cenniku IdoSell Shop. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 sierpnia 2018 r.

Główne zmiany w Cenniku wchodzące w życie od 1 sierpnia 2018 r.

Wychodząc z obserwacji, że po wejściu przepisów RODO, praktycznie każdy sklep internetowy potrzebuje Certyfikatu SSL zmieniamy zasady ich dystrybucji i że takie zmiany są potrzebne aby podnosić stale bezpieczeństwo transakcji inernetowych - od sierpnia, podnosimy o 20zł wysokość abonamentu CLOUD oraz również w relatywnie podobnym wymiarze ceny planów DEDICATED CLOUD. W zamian klienci otrzymują szereg wymienionych niżej korzyści, m.in. możliwość generowania bez opłat i bez limitów certyfikaty SSL na 1 rok typu DV (Domain Validation). Usługa nadal oferowana jest z Certum.pl, więc nie ma obaw, że certyfikaty nie będą działały w każdej przeglądarce. W przyszłości także wycofamy SSL dla domeny technicznej (*.iai-shop.com), więc jedynym sposobem na zgodność z prawem, będzie darmowe wygenerowanie SSL, do czego potrzebna jest jedynie weryfikacja adresu e-mail podanego do kontaktu.

Dodatkowo w trosce o zwiększanie przychodów klientów, dotychczasowa usługa E-mail marketing Pro, dodająca do podstawowego pakietu komunikacji moduły takie jak Marketing Automation, Bardziej rozbudowane opcje wysyłania newsletterów razem z analityką, czy Powiadomienia Web Push od teraz, w każdym abonamencie będą bez dodatkowych opłat.

Kolejną rewolucyjną zmiana dotyczy systemu inteligentnych rekomendacji - IAI RS. Dotychczasowy system zostaje podzielony na 2:

  • Rekomendacje oparte o podobieństwo towarów - od teraz będziesz mógł włączyć samodzielnie, bez dodatkowych opłat w planach DEDICATED CLOUD i indywidualnych. Mechanizm od sierpnia będzie bazował na serwerze sklepu. Oczywiście zadbamy o to, aby obciążał on serwer w stopniu minimalnym. W planie CLOUD nie będzie on w ogóle dostępny. Najprostszym sposobem ich włączenia będzie migracja na plan DEDICATED CLOUD.
  • Rekomendacje oparte o mechanizmy behawioralne (samouczące się na podstawie zachowań użytkownika) pozostaną nadal płatne prowizyjnie, chociaż ich włączanie będzie odbywało się samodzielnie i obniżymy dzięki temu mocno koszty ich wdrażania i funkcjonowania.

Jak zatem widać, relatywnie niewielkie podwyżki, nie przekraczające 10% pozwalają nam wprowadzić dla wszystkich klientów, bez dotychczasowych opłat potężne możliwości, które mamy nadzieję zwiększą sprzedaż.

Dodatkowo możemy przy tej okazji zapowiedzieć, że wyżej wymienione podwyżki zbiegają się z pakietem przełomowych zmian do mechanizmów optymalizacji i cache'owania stron WWW sklepów, które powinny obniżyć przynajmniej o 10% obciążenie serwerów.

To nie koniec pozytywnych zmian. Obniżając koszty transakcyjne, zadbaliśmy o obniżenie prowizji od płatności IAI Pay czyli wbudowanego systemu płatności, o 0,2 punktu procentowego. Dzięki temu, poza wygodą aktywacji i korzystania (nie trzeba osobnej umowy z dostawcą płatności), IAI Pay oferuje teraz jeszcze bardziej konkurencyjne stawki.

Główne zmiany w Regulaminie:

  • Zaktualizowane zostały zasady ograniczania dostępu do usługi wskutek nieopłacenia. Opisuje je w szczegółach §10 pkt 11. Zmiany te korespondują z niedawno wprowadzoną opcją samodzielnego odblokowywania dostępu do usługi przez każdego Klienta, który zapomniał lub spóźnił się z opłatą.
  • Zmiany dostosowujące zapisy do nowych zasad IAI Affiliate Program.
  • Zmiana nazwy usługi z IAI-Shop.com na IdoSell Shop.

Pełne wersje nowych dokumentów dostępne są pod: