Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Cennika i Regulaminu IdoSell Shop (IAI-Shop.com) od 1 maja 2018 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie oraz Cenniku IAI-Shop.com. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 maja 2018 r.

Główne zmiany w Regulaminie:
Zawsze dbamy o pełną zgodność z prawem oferowanych przez nas rozwiązań oraz o bezpieczeństwo naszych Klientów. Dlatego Regulamin w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych został gruntownie przygotowany do wejścia w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tzw. RODO. Oczywiście za Regulaminem stoją nasze wewnętrzne procedury i zasady, które spełniają wszystkie wymagania, w tym np. privacy by design, które musi zapewnić każdy, kto tworzy oprogramowanie. Klienci IAI mają to po prostu zapewnione, wszyscy inni muszą o to zadbać sami lub liczyć na to, że ich podwykonawcy na pewno o to zadbają

Główne zmiany w Cenniku:

  • Została zdefiniowana nowa usługa Export PRO (bezpłatna, dostępna w planach DC), umożliwiająca częstszy eksport plików ofertowych.
  • Zostały zaktualizowane zapisy odnośnie rozliczenia subskrypcji aplikacji pomocniczych.
  • Dla usługi zmiany planu DC na niższy została usunięta możliwość realizacji w trybie Express.

Pełne wersje nowych dokumentów dostępne są pod:

Regulamin usługi IAI-Shop.com

Szczegółowy cennik usługi IAI-Shop.com