Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Cennika i Regulaminu IdoSell od 1 sierpnia 2017 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku i Regulaminie IdoSell. Nowy Cennik i Regulamin będą obowiązywały od 1 sierpnia 2017 r.

Główne zmiany w Cenniku IdoSell:

  • opisanie sposobu archiwizacji panelu po skasowaniu go w wyniku zaległości płatniczych, przy umowach na czas określony
  • nowy sposób naliczania opłat za udzielenie informacji organom kontroli lub ścigania

Szczegóły w druku Cennika IdoSell

Główne zmiany w Regulaminie IdoSell:

Główne zmiany do Regulaminu mają charakter formalny, a są to:

  • doprecyzowanie definicji i opisu sposobu działania salda oraz rozliczeń
  • doprecyzowanie definicji formy pisemnej
  • zmiany na potrzeby przepisów Ustawy Hazardowej
  • doprecyzowanie sposobu rozliczenia umów na czas określony

Szczegóły w druku Regulaminu IdoSell