Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Cennika i Regulaminu IdoSell od 1 grudnia 2017 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie oraz Cenniku IdoSell. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 grudnia 2017 r.

Główne zmiany w Regulaminie:
Nowa wersja Regulaminu doprecyzowuje właściwe drogi kierowania zgłoszeń awarii w godzinach oraz poza godzinami pracy Supportu technicznego IdoSell. Doprecyzowuje też kwestie odpowiedzialności Operatora za rozwiązania niestandardowe, tworzone na zamówienie Klienta w modelu "time&material".

Główne zmiany w Cenniku:
Zostały doprecyzowane warunki pobierania Opłaty za wypłatę środków zgromadzonych w BOK.

Pełne wersje nowych dokumentów dostępne są pod:

Regulamin usługi IdoSell

Szczegółowy cennik usługi IdoSell