Informacje dla osób zalogowany w serwisach internetowych IdoSell i IAI

Informacje dla osób zalogowany w serwisach internetowych IdoSell, których dane osobowe będą przetwarzane przez IAI (na podstawie art. 13 RODO)

Niniejszy dokument zawiera informację na temat praw i obowiązków odnośnie przetwarzania danych Użytkowników, którzy zarejestrowali się na serwisach internetowych usług IdoSell, które zostały powierzone firmie IAI.

Strona ta będzie uaktualniana wraz z pojawianiem się nowych okoliczności dotyczących przetwarzania danych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika IdoSell (dalej: „Użytkownik”) podczas rejestracji na stronach www.IdoSell.com odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących świadczeniu przez IAI (dalej: „Operator”) usług marketingowych na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Operator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika w postaci profilowania w zakresie obsługi Użytkownika i marketingu. Operator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Użytkownika na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Operator, tj. IAI z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, tel. +48 91 443 66 00, fax +48 91 443 66 01, office@iai-sa.com.
 4. Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Szukalski, gszukalski@iai-sa.com.
 5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora są:
  1. Beyond.pl sp. z o.o., ul. M. Palacza 113, 60-273 Poznań, NIP: 782-23-24-152, KRS: 0000237620
  2. ATM S.A. ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa NIP: 113-00-59-989 KRS: 0000034947 w celu utrzymania serwerów
  3. Benhauer sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków NIP: 676-244-77-54 KRS 0000523346 w celu realizacji e-mail marketingu i marketing automation
  4. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, w zakresie używania systemy klasy BI
  5. ClickMeeting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, budynek A4, 80-387 Gdańsk, KRS 0000604194, NIP 5842747535 w celu realizacji webinarów i ich promocji
 6. Operator będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika przez czas nieokreślony w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Operatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Operatorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Użytkownik prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 10. Ze względu na uzasadniony interes Klientów i Administratora system Komunikatów jest nienaruszalny, dlatego nigdy nie ingerujemy w jego treść. Z tego powodu nasi Klienci mają pewność, że to co do nas napiszą lub od nas otrzymają nigdy nie ulega zmianie i jest trwale zapisane w naszej komunikacji i mogą się w każdej chwili odwołać do naszych ustaleń. To kwestia bezpieczeństwa Klientów i nas i zapewnienie. Dlatego wszelkie dane osobowe przekazane przez Komunikaty pozostają w nich na zawsze, dotyczy to imion, nazwisk lub danych kontaktowych osób piszących komunikaty oraz załączników (np. plików do importu) które są nam przekazywane przez komunikaty. Nie chcemy i nie planujemy ich usuwać, ponieważ nie chcemy tworzyć wrażenia, że cokolwiek zmieniamy w komunikacji z klientami. Z drugiej strony dane z komunikatów są przetwarzane w bardzo ograniczonym zakresie tylko na potrzeby odszukiwania lub archiwizowania komunikacji wewnętrznej z klientami lub przekazywania plików i danych do wykonania konkretnych zadań zleconych nam przez Klienta. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Operatora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownik, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Usługi.
 13. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi

W celu zapoznania się z używanymi na naszych stronach plikami Cookies prosimy sprawdzić stronę