Ustawa o prawach konsumenta

25 grudnia 2014 roku w życie weszły zmiany przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w związku z prawem konsumenta, wprowadzając do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE. Jak zawsze wychodzimy naprzeciw naszym Klientom, oferując sklep zgodny z prawem, a więc bezpieczny dla Sprzedawcy oraz Kupującego.

Niektóre z najważniejszych zmian zawartych w ustawie:

  • Wydłużenie czasu na odstąpienie od umowy zawartej przez internet z 10 do 14 dni.
  • Regulacja kwestii kosztów zwrotu towaru – konsument ponosi koszty odesłania towaru do sklepu, zaś sprzedawca zwraca nie tylko koszt towaru lecz również koszt jego odesłania, jednakże będzie to najtańszy oferowany koszt (jest to na przykład możliwe dzięki usłudze tanich przesyłek zwrotnych stworzonej przez Paczkomaty InPost we współpracy z IAI).
  • Sprzedawca ma prawo obciążyć kupującego dodatkowymi kosztami za zmniejszenie wartości towaru w przypadku gdy kupujący zdecyduje się na obejrzenie dostarczonego towaru , użyje go i będzie chciał odstąpić od umowy.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za towar oraz koszty wysyłki do czasu otrzymania towaru od kupującego lub też potwierdzenia jego nadania.
  • Sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty za skorzystanie z danej formy płatności jeśli przewyższa ona koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.
  • Kupujący powinien być poinformowany o swoich prawach i obowiązkach najpóźniej podczas zawierania umowy na odległość, co oznacza, że informacje powinny być możliwe do łatwego odnalezienia na stronie internetowej sklepu.
  • Sprzedawca zobowiązany jest przekazać kupującemu potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie (jest to rozumiane m.in. jako czas po zawarciu umowy lub w momencie dostarczenia rzeczy). Według art. 2. ust.4., do trwałych nośników zalicza się również poczta elektroniczna.
  • Informacje na temat wysyłki oraz akceptowalnych sposobów płatności powinny być określone w sklepie najpóźniej na początku procesu składania zamówienia – oznacza to, że powinny być możliwe do łatwego odnalezienia na stronie.
  • Sprzedawca musi zadbać o to, aby Kupujący miał świadomość, że składanie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty na przykład poprzez informację: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

Jak widać, zmiany w ustawie o prawie konsumenta oznaczają również konieczność zmian w strukturze technicznej sklepu. Nasi specjaliści ponownie dołożyli wszelkich starań, aby odciążyć naszych Klientów w tym zakresie. Dzięki ich wytężonej pracy, wszystkie maski standardowe dostosowane są do nowej ustawy, zaś maski indywidualne aktualizowane były w zakresie nowych wymogów prawnych w ramach indywidualnych zadań graficznych. Zmiany dotyczyły również wzorów maili oraz regulaminu.

Jeśli chcesz zobaczyć jak zmiany wyglądają w oparciu o konkretne przykłady i rozwiązania, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi stronami:

Template STANDARD
Gotowe wzory maili
((safety/legalshop/terms-and-conditions |Wzór regulaminu))

Więcej informacji oraz dokładne zapisy mogą Państwo znaleźć na stronie UOKiK: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

Pamiętaj, że wyżej wymienione materiały i rozwiązania są doskonałym punktem wyjścia do prowadzenia legalnej działalności. Nie zastępują jednak samodzielnego lub zleconego specjalistom audytu legalności, ani nie mają charakteru porady prawnej.