Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell Shop

Raport Roczny IAI S.A. za 2009 r.

Zarząd IAI S.A. niniejszym publikuje Raport Roczny za rok 2009.

Raport można pobrać z pliku PDF załączonego do informacji na stronie NewConnect.

Przypominamy, że kalendarz kolejnych raportów znajduje się na naszych stronach internetowych:

https://www.idosell.com/pl/shop/ir/calendar.phtml

Wszystkich akcjonariuszy i inwestorów, którzy chcą spotkać się z zarządem zapraszamy na 2 Zjazd Użytkowników IAI-Shop.com. Więcej informacji:

https://www.idosell.com/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235323442

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.