Jak uruchomić weryfikację dostępności towarów u dostawcy w trackie składania zamówienia

Sprawdź jak szybko i sprawnie uruchomić weryfikację dostępności towarów u dostawcy w sklepie internetowym.

Przed rozpoczęciem konfiguracji skontaktuj się z Twoim dostawcą w celu otrzymania klucza dostępu do ICDF, który jest wymagana do skonfigurowania tego modułu.

Konfiguracja sklepu internetowego współpracującego z dostawcą korzystającym z IdoSell

Aby automatycznie pobrać dane o dostawcy wykonaj następujące kroki:

 • udaj się do menu TOWARY / Dostawcy
 • dodaj nowego dostawcę klikając w "Dodaj element" lub edytuj istniejącego dostawcę
 • w opcji "Typ systemu dostawcy" wybierz: system IdoSell
 • podaj adres domeny technicznej dostawcy oraz klucz dostępu do ICDF (oba parametry otrzymasz od dostawcy)
 • po uzupełnieniu danych kliknij w "Pobierz dane o dostawcy", co spowoduje automatyczne uzupełnienie formularza danych o dostawcy
 • uzupełnij jeszcze w tym samym oknie edycji dostawcy, pole "Przeciętny czas dostawy". Jest to czas w jakim dostawca deklaruje się dostarczyć towary do Twojego magazynu.
 • ustaw tego dostawcę na karcie edycji towaru

To wszytko. Weryfikacja dostępności jest aktywowana domyślnie dla dostawców korzystających z IdoSell.

Automatyczna weryfikacja dostępności w magazynach dostawcy w trakcie składania zamówienia w sklepie

Konfiguracja sklepu internetowego współpracującego z dostawcą, niekorzystającym z systemu IdoSell

W tym trybie konieczne jest, aby dostawca przygotował w swoim systemie obsługę żądań, w formacie ICDF. Dla scenariusza sprawdzania dostępności towarów u dostawcy w trackie składania zamówienia, dostawca powinien wdrożyć dwie bramki dostępne w CustomerAPI:

 • bramkę [/pl/shop/customer-api/?action=documentation&function=Authenticate Authenticate] - służącą do autoryzacji dostępu do CustomerAPI-ICDF
 • bramkę [/pl/shop/customer-api/?action=documentation&function=BasketVerify BasketVerify] - służącą do zweryfikowania czy towary w koszyku są w wystarczających ilościach u dostawcy, aby móc je zamówić.

Jeśli dopiero przymierzasz się z Twoim dostawcą do wdrożenia tego rozwiązania, w pierwszej kolejności pokieruj go do dokumentacji CustomerAPI, gdzie znajdzie przykładowe żądania dla bramek Authenticate i BasketVerify.

Gdy system dostawcy jest już gotowy, pozostaje tylko konfiguracja w panelu sklepu IdoSell

 • udaj się do menu TOWARY / Dostawcy
 • dodaj nowego dostawcę klikając w "Dodaj element" lub edytuj istniejącego dostawcę
 • w opcji "Typ systemu dostawcy" wybierz: system innego dostawcy zgodny z protokołem ICDF
 • sposób komunikacji SOAP / JSON wskaże Twój dostawca
 • podaj adres bramki do weryfikacji dostępności towarów u dostawcy. Adres bramki poda Ci Twój dostawca.
 • ustaw tego dostawcę na karcie edycji towaru

Konfiguracja dostawcy ICDF

Konfiguracja hurtowni IdoSell jako dostawcy dla sklepu na dowolnym oprogramowaniu

Jeśli jesteś dostawcą dla sklepów niekorzystających z IdoSell, także możesz udostępnić tym sklepom możliwość weryfikacji dostępności towarów. Konfiguracja jest analogiczna jak w przypadku aktywacji dropshippingu i sprowadza się do:

 • aktywacji i nadania dostępu do CustomerAPI
 • przekazania klucza dostępu do CustomerAPI (dropshippingKey)

Na stronie jak uruchomić dropshipping w hurtowni dowiesz się jak to zrobić.

Pamiętaj, weryfikacja odbędzie się tylko wtedy, gdy towar ma przypisanego na karcie towaru poprawnie skonfigurowanego dostawcę, a stany magazynowe znajdują się na magazynie obcym (M0)

Poznaj format i API otwartego protokołu wymiany danych ICDF