Faktury zbiorcze w IdoSell dla zamówień dropshippingowych

Faktura zbiorcza sprzedaży charakteryzuje się tym, że na jednym rachunku umieszczasz kilka pozycji na temat dostaw towarów lub usług świadczonych dla jednego podmiotu, w ciągu danego miesiąca. Jest to bardzo przydatne, zwłaszcza gdy masz klientów, którzy regularnie zamawiają w twoim sklepie internetowym.

Zdjęcie faktury zbiorczej - Zdjęcie faktury zbiorczej

Faktura zbiorcza w sklepach IdoSell

Dla klientów IdoSell, którzy otrzymują zamówienia dropshippingowe, udostępniona została możliwość automatycznego wystawienia faktury zbiorczej na koniec każdego miesiąca. Po aktywacji opcji, zamówienia na kredyt kupiecki, bez wystawionej faktury, zostaną wraz z końcem miesiąca zebrane w jednym dokumencie, który zostanie wysłany do kontrahenta za pomocą systemu EDI i umieszczony w raporcie dokumentów zbiorczych.

Jakie są korzyści generowania faktur zbiorczych?

  • Sprzedawca nie musi wystawiać wielu faktur do każdego zamówienia. Jest rozliczony jedną fakturą miesięcznie z każdym wybranym klientem.
  • Faktury wysyłane są systemem EDI, dzięki czemu nie musisz drukować zbędnych dokumentów, oszczędzasz papier i działasz zgodnie z ekologią,
  • Faktury zbiorcze są wystawiane automatycznie więc nie musisz się martwić o wystawianie rozliczenia co miesiąc dla wybranego klienta.
  • Jeśli korzystasz z mechanizmu faktur zbiorczych, możesz mimo wszystko wygenerować pojedynczą fakturę do zamówienia, jeśli istnieje taka potrzeba. W takim przypadku faktura zbiorcza po prostu jej nie uwzględni.
  • Klient końcowy ma jeden dokument zbiorczy i nie musi pobierać i importować do swoich systemów wielu dokumentów.

Co powinna zawierać faktura zbiorcza?

Faktura zbiorcza to udokumentowana sprzedaż wysyłkowa, która dotyczy co najmniej dwóch transakcji. Powinna zawierać m.in. dane osobowe sprzedawcy i odbiorcy, kwotę i stawkę podatku, cenę i wartość towaru netto. Konieczne jest dokładne opisanie towaru (lub usługi) oraz daty jego dostawy (lub realizacji). Dodatkowym elementem, który jest na fakturze zbiorczej, jest data sprzedaży - przy każdym towarze musi być informacja o dacie sprzedaży. Jeśli faktura zbiorcza zawiera wiele dostaw, a dostawy zostały zrealizowane na przełomie miesiąca należy uwzględnić datę dostawy w każdej pozycji na fakturze

Czy masz obowiązek wystawiania faktur zbiorczych?

Wystawianie faktur zbiorczych nie jest twoim obowiązkiem. To do ciebie należy decyzja, czy pojedyncze transakcje zamieścisz na osobnych fakturach, czy wygenerujesz fakturę zbiorczą. Od ciebie zależy również, które usługi i w jakiej kolejności zawrzesz na fakturze zbiorczej.

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Nie jest to blokowane i można dalej wystawić fakturę. Dla tego jednego zamówienia nie będzie wystawiana faktura zbiorcza.

Automaty nie wystawiają faktur, jeśli klient ma włączone generowanie faktur zbiorczych.

Na ten moment nie ma planów poszerzenia generowania faktur zbiorczych o sprzedaż hurtową.