Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Zmieniliśmy przypisywanie kont klientów kupujących w marketplace'ach, by były one oddzielne dla każdego marketplace'u i dopisane tylko do sklepu realizującego zamówienie

Dotychczas w trakcie tworzenia konta klienta kupującego w marketplace nie rozróżnialiśmy źródeł zamówienia i wszystkie zakupy były przypisywane do jednego konta przypisanego zakupom przychodzącym z marketplace. Od teraz będziemy tworzyli oddzielne konta użytkowników w zależności od marketplace, do których będą dopisywane ich kolejne zamówienia z tego samego źródła. Dodatkowo nowo utworzone konta będą przypisane tylko do sklepu realizującego zamówienie.

Photo by Taras Shypka on Unsplash

Nowy klient dokonując zakupu towaru z Twojej oferty w marketplace, ma tworzoną kartotekę klienta, która jest niezbędna do realizacji jego zamówienia.

Wiele serwisów marketplace stara się by wygenerowane przy ich pomocy zamówienia oraz klienci, nie rozszerzali ogólnej bazy klientów sklepu, ale byli traktowani wyłącznie jako klienci przekazani do obsłużenia jednorazowego zamówienia.

Wychodząc na przeciw takim oczekiwaniom, zmieniliśmy sposób tworzenia klientów przychodzących z zamówień z marketplace'ów. Od teraz każdy klient będzie miał tworzone oddzielne konto (oddzielną kartotekę) dla każdego z marketplace'ów. Podczas tworzenia nowego użytkownika będzie on przypisywany wyłącznie do sklepu obsługującego danego zamówienia (dotychczas był przypisywany do wszystkich sklepów) oraz tylko dla tego sklepu zostaną ustawione zgody na E-mail Newsletter i SMS Newsletter. W przypadku gdy klient ponownie zrobi zamówienie w tym samym marketplace, nowe zamówienie zostanie dopisane do odpowiedniego dla marketplace'u konta.

Tym samym użytkownik jan.kowalski@kocham-ezakupy.pl dokonując zakupu w Ceneo.pl, Allegro.pl, Arena, będzie miał założone w panelu twojego sklepu 4 oddzielne konta w których będzie widział tylko swoje zamówienia z danego marketplace'u.

W związku z tym, że zamówienia z martketplace'ów sami musimy identyfikować i oceniać, czy są to nowe, czy od powracającego klienta, rozszerzyliśmy ich ocenę o kolejne pola. Od teraz łączenie zamówień będzie się odbywać nie tylko na podstawie podanego przez klienta adresu email czy NIP-u ale również na podstawie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu, które muszą być wspólne dla wszystkich zamówień danego klienta.

Podobne działanie zostało niedawno wprowadzone przy obsłudze zamówień z Allegro.