Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Możesz konfigurować ustawienia nowo dodawanych kont klienta tworzonych po zakupie z Allegro i eBay, blokując możliwość logowania na nie

W konfiguracji każdego konta aukcyjnego pojawiła się dodatkowa możliwość konfiguracji. Dzięki niej zdefiniujesz, z jakimi ustawieniami tworzone będą nowe karty klienta dla składających zamówienia w Twoich ofertach serwisu aukcyjnego.

Kiedy nowy klient dokona zakupu w Twojej ofercie, w panelu administracyjnym tworzona jest dla niego nowa kartoteka. Cel tego zabiegu jest czysto techniczny - przechowywanie danych kupujących konieczne jest do realizacji zamówień. Naturalnie, jeśli klient sobie tego zażyczy, możesz nadać i udostępnić mu hasło, aby mógł zalogować się w Twoich sklepach.

Aktualnie każda karta klienta, która tworzona jest automatycznie na podstawie zamówienia aukcyjnego, zakładana jest z opcją pozwalającą na zalogowanie się do wszystkich sklepów panelu administracyjnego. Jej nazwa to Klient może logować się tylko na stronach do których jest przypisany, i jest ona ustawiana jest domyślnie na "nie" podczas każdej takiej rejestracji.

W konfiguracji kont aukcyjnych dodaliśmy mechanizm, za pomocą którego określisz, czy podczas zapisywania danych użytkowników z serwisów aukcyjnych, ustawienie Klient może logować się tylko na stronach do których jest przypisany ma być domyślnie włączane. Odpowiedni przełącznik znajduje się w ustawieniach każdego konta aukcyjnego (SPRZEDAŻ / Aukcje internetowe / Konfiguracja kont aukcyjnych). Jest on domyślnie zaznaczony na "nie". Oznacza to, że dotychczasowe działanie nie ulegnie zmianie, o ile nie zmienisz konfiguracji.

Po zmianie ustawienia, każdy nowy klient, który złoży zamówienie na Twojej ofercie w serwisie zewnętrznym, któremu nadasz i udostępnisz hasło, będzie mógł zalogować się tylko w sklepie, z którego została wystawiona oferta. Natomiast na karcie klienta, opcja Klient może logować się tylko na stronach do których jest przypisany będzie wyłączona.

Mechanizm ten jest dodatkowym poziomem zabezpieczenia dla sklepów, które mają problem z obsługą Allegro, utrudniającą im życie po tym, jak np. złośliwy kupujący zaloguje się na konto utworzone systemie klienta. Czasami zdarza się, że w ten sposób wprowadzi wyczuloną obsługę Allegro w błąd, twierdząc, że otrzymał zachętę do zalogowania się na to konto.

Przypominamy również, że regulamin serwisu Allegro nie zabrania samego kopiowania danych klienta w celu obsługi transakcji. Zabronione jest natomiast "zakładanie Użytkownikom kont w sklepach internetowych w innych celach niż transakcyjne, zmierzające do wystawienia dokumentów sprzedaży i obsługi zamówienia." Warto więc po prostu pilnować tej zasady, aby nie przenosić takich kont z pominięciem IdoSell Shop do systemów marketingowych.

Dodatkowo, przy okazji konfiguracji konta aukcyjnego warto sprawdzić, czy dla zamówień pochodzących z aukcji wyłączona jest wysyłka wiadomości transakcyjnych. Wysyłanie wiadomośći przy jednocześnie funkcjonującym sklepie może to być niezgodne z regulaminem Allegro lub eBay. Jeżeli nie jesteś pewien czy wiadomości spełniają Allegro i eBay, warto skorzystać z możliwości ogólnej blokady wysyłki wiadomości, jaką wprowadziliśmy w czerwcu tego roku.

Dowiedz się więcej o integracji z serwisami aukcyjnymi