Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Zmiany w działaniu API. Wycofaliśmy opcję ustawienia innych cen dla różnych rozmiarów

Poinformowaliśmy już sprzedawców IdoSell, że w nowych panelach nie będzie możliwości ustawiania różnych cen dla rozmiarów w towarach wielorozmiarowych. W związku z tym wprowadzamy zmiany w działaniu API (metoda Products/update). Zweryfikuj, czy zmiana dotyczy również twojego panelu.

Dlaczego różne ceny dla poszczególnych rozmiarów są złe?

Tematem, który powtarza się przy okazji spotkań z naszymi klientami, są trudności z importem lub wystawieniem aukcji dla towarów wielorozmiarowych. Przyczyną jest odmienna struktura danych w sklepie online od struktury w serwisach zewnętrznych. Tam, w większości przypadków, wymagane jest żeby na jednej karcie towaru były różne warianty towarów, ale każdy w tej samej cenie (co doskonale sprawdza się głównie w sklepach z odzieżą).

W IdoSell chcemy, żeby wystawianie aukcji oraz wdrożenie dowolnych integracji było dla naszych klientów możliwie proste, a struktura towaru i menu nie utrudniało żadnych operacji i było uporządkowane w całym sklepie. Dlatego od dawna proponujemy, żeby odchodzić od stosowania różnych cen dla rozmiarów oraz sukcesywnie wycofujemy się z tej możliwości.

Bardzo ważne: Mimo z docelowej rezygnacji z możliwości ustawiania odrębnych cen dla każdego rozmiaru zapewniamy, że nie mamy w planach rezygnacji z samych rozmiarów.

Zmieniamy działanie API Admin - ustawienie różnych cen dla poszczególnych rozmiarów będzie niemożliwe

W nowo powstałych panelach (czyli tych, w których nie ma możliwości ustawienia różnych cen dla rozmiarów), zmieniamy działanie API Admin w metodzie Products/update. Zmiana ta spowoduje, że przy próbie modyfikacji ceny dla rozmiaru, zmodyfikowana zostanie cena bazowa.

Jak dokładnie zadziała teraz metoda Products/update?

Jeśli do towaru są przypisane cztery rozmiary i wykonamy żądanie aktualizacji z podaniem czterech różnych cen, to API wykona nam je po kolei, ale - co bardzo ważne - finalnie ustawiając jako ostateczną cenę dla wszystkich rozmiarów wartość z ostatniego przesyłanego rozmiaru. W takim scenariuszu w odpowiedzi API zwrócona zostanie odpowiednia informacja o tym.

Przykład wywołania metody Products/update:


  
    
      przyklad
    
    
    761f14016a00092e1f88dcf3e397b5f82f491884adkk9
    
  
  
    
      <0>
        
          1918202165
        
        
          <0>
            
              4
            
            
              40
            
          < /0>
          <1>
            
              5
            
            
              30
            
          < /1>
          <2>
            
              6
            
            
              20
            
          < /2>
          <3>
            
              7
            
            
              10
            
          < /3>
        
      < /0>
    
  

Rezultat: Cena bazowa została zmieniona na 10 zł.

Zmiana w dokumentacji metody Products/update

W metodzie Products/update od wersji 151 nie będą dostępne w dokumentacji parametry pozwalające zmienić cenę dla rozmiaru. O kolejnych planowanych zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiany w API nie dotyczą wszystkich klientów

Od pewnego czasu w nowo instalowanych panelach IdoSell możliwość dodania cen dla każdego rozmiaru w towarze została wyłączona. Zmiana w działaniu API dotyczy tylko tych paneli. W starszych panelach, opcja może być nadal dostępna. Jeżeli więc na towarze lub wielorozmiarowym możesz ustawić odrębne ceny dla rozmiarów - dla Ciebie działanie API się nie zmieni.

Alternatywa dla różnych cen dla rozmiarów - grupowanie towarów

Jeśli posiadasz w sklepie towar w różnych rozmiarach i dla każdego z nich chciałbyś ustawić inną cenę, to podobny efekt możesz osiągnąć, dodając każdy rozmiar jako osobny towar.

W takiej sytuacji dla wszystkich pojedynczych towarów ustaw inną cenę. Żeby twój klient widział, że ma do czynienia z towarem, gdzie może wybrać jego dowolną wersję rozmiarową, wystarczy, że zgrupujesz te towary, posługując się parametrem rozróżniającym.

Sprawdź, w jaki sposób grupować towary Przejdź do Dokumentacji API

Powiązane treści