Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Wykorzystaj w IdoSell dotacje dla e-biznesu z UE

We wrześniu ruszy kolejna tura dotacji unijnych na rozwój e-biznesu i usług B2B. Po pieniądze z tych dotacji mogą sięgać klienci IdoSell. W ramach propagowania dotacji na e-handel PARP przygotował nową stronę internetową poświęconą dotacjom pod adresem www.web.gov.pl Portal ten powstał, aby informować przedsiębiorców o zasadach prowadzenia i finansowania e-biznesu w ramach działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Obecnie, to najbardziej kompleksowe źródło wiedzy w Internecie o pozyskiwaniu dotacji europejskich na e-biznes. Zachęcamy wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą PARP dla sklepów i hurtowni internetowych.

Jak wykorzystać dotację na IdoSell
Klienci IdoSell mogą skorzystać z dotacji i rozbudować swoją firmę. IdoSell oferuje wiele możliwości wykorzystania środków unijnych, przede wszystkim w zakresie:
stworzenie nowych masek hurtowni internetowych, w tym oddzielne maski dostosowane do hurtu w różnych krajach
stworzenia dedykowanych,
specjalistycznych programów integrujących
dofinansowanie IdoSell Bridge
refaktura za dłuższy okres korzystania z serwera dedykowany oraz abonamentu Enterprise+
wykonanie usługi tłumaczeń sklepów i hurtowni
szkoleń z obsługi systemu dla pracowników
dodatkowo można również kupić sprzęt w firmy NOVITUS (drukarki fiskalne, terminale POS), korzystając z rabaty w novitus dla klientów IdoSell rabatu przysługującego klientom IdoSell
Jak uzyskać dotację na IdoSell?
Każdą kalkulację przygotujemy indywidualnie. Minimalna kwota dofinansowania to 20 000 złotych, w związku z czym w takim projekcie znajdzie się kilka usług. Oczywiście pakiet usług ze strony IdoSell może być tylko częścią większego wniosku o dotację. Z naszej strony zapewniamy wsparcie i współpracę pracowników Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego, którzy doskonale rozumieją potrzeby e-biznsu oraz znają język i specyfikę tworzenia wniosków o dotacje unijne. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, więc zawsze doradzimy naszym klientom i pracownikom SPNT jak prawidłowo skalkulować budżet i nazwać usługi. Ze względu na indywidualny charakter projektów wszystkich potencjalnych i obecnych klientów zainteresowanych dotacjami prosimy o kontakt Jakie są ogólne kryteria dla sklepu lub hurtowni internetowej w programie 8.2? Bezpośrednim celem działania 8.2 jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej (B2B).
B2B obejmuje relacje usługowe oraz klasę systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatycznej komunikacji handlowej (wymiany danych) oraz koordynacji działań pomiędzy przedsiębiorstwami, stanowiące niezbędne ogniwo procesów biznesowych tych przedsiębiorstw, dotyczące różnego rodzaju współpracy pomiędzy takimi przedsiębiorstwami, w tym również w modelu wirtualnego przedsiębiorstwa, z zastosowaniem usług elektronicznych. Kwalifikowany do wsparcia projekt musi polegać na przeprowadzeniu inwestycji. Poprzez inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związaną z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, lub z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego oraz procesu organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Zgodnie z rozporządzeniem dofinansowanie w ramach działania 8.2 PO IG może być udzielone wnioskodawcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Z powyższego wynika, iż współpracujący przedsiębiorcy (stali partnerzy biznesowi) zgłoszeni w ramach projektu powinni posiadać własne systemy informatyczne. W wyniku realizacji projektu beneficjent wdroży nowy (docelowo zintegrowany) lub zintegruje posiadany już system informatyczny z systemami informatycznymi partnerów, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji (automatycznej komunikacji handlowej, automatyzacji realizacji procesów biznesowych).