Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Wybór adresu nadawcy do przekazania na księgę nadawczą

Udostępniliśmy możliwość samodzielnego wskazania adresu nadawcy, który jest umieszczany na księdze nadawczej.

Dokument ten można wygenerować zarówno przez dział SPRZEDAŻ / Generowanie księgi nadawczej oraz naklejek na paczki jak i z poziomu listy zamówień, co szczegółowo opisujemy w odpowiedzi na pytanie jak wygenerować książkę nadawczą i naklejki na przesyłki?

Adres nadawcy dla księgi nadawczej - Oprócz danych twojej firmy pojawiają się magazyny oraz opcja braku adresu nadawcy

Część usług kurierskich zwraca już uzupełnione księgi nadawcze, na te dokumenty adres nadawcy nanoszony jest na podstawie konfiguracji danego kuriera. W przypadku pozostałych usług księga nadawcza generowana jest po stronie IAI-Shop.com i dotychczas jako adres nadawcy pobierano dla nich informacje z działu Dane Twojej firmy. Dla tych usług umożliwiliśmy wybór adresu nadawcy podczas generowania dokumentów, aby oprócz danych firmy można było skorzystać z danych wybranego magazynu, lub pozostawić puste miejsce np. po to, aby postawić pieczątkę.

Grupowa Edycja Zamówień - Lista zamówień stanowi jednocześnie listę użytych usług kurierskich, dlatego po ich zaznaczeniu nie trzeba już wybierać konkretnych kuierów.