Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Wprowadziliśmy obsługę oznaczeń TP, SW, TT_WNT w plikach JPK_V7. Dodaliśmy obsługę parametru z kontekstem specjalnym Kod GTU

Kontynuujemy pracę nad łatwiejszym generowaniem pliku JPK_VAT. Na karcie zamówienia i w Grupowej Edycji Zamówień dodaliśmy funkcję manualnego przypisania kolejnych oznaczeń do dokumentu w raporcie. Umożliwiamy również dodanie parametru do towaru z kontekstem specjalnym Kod GTU, dzięki któremu oznaczenie to będzie automatyczne dodawane do dokumentu.

Manualne przypisanie oznaczeń w zamówieniu

Możesz manualnie wprowadzić kolejne oznaczenia procedur do raportu JPK V7:

  • TP (transakcje z podmiotem powiązanym);
  • SW (sprzedaż wysyłkowa);
  • TT_WNT (transakcja trójstronna - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów).

Możesz to zrobić z poziomu karty zamówienia albo Grupowej Edycji Zamówień (także do zamówień już obsłużonych). Wystarczy, że w odpowiednim polu wpiszesz oznaczenia, które mają pojawić się w dokumencie.

Przypisanie kodu GTU do towarów

Tak jak zapowiadaliśmy we wpisie, wprowadziliśmy możliwość przypisania do towaru parametru odpowiedzialnego za kod GTU. Parametr z kontekstem specjalnym Oznaczenia dokumentu w raporcie JPK_VAT możesz przypisać z poziomu karty towaru, w sekcji Opisy. Możesz również posłużyć się Grupową Edycją Towarów w celu usprawnienia procesu.


Jeśli na towarze dodasz parametr z kontekstem specjalnym "Oznaczenia dokumentu w raporcie JPK_VAT" i przypiszesz do niego odpowiednią wartość, wtedy na każdym zamówieniu z tym towarem automatycznie zostanie dodane dodatkowe oznaczenie dokumentu w raporcie JPK_VAT. Dzięki temu, w pliku JPK_VAT umieszczone zostaną odpowiednie kody GTU.

Generowanie plików JPK FAQ dla dokumentów JPK

Powiązane treści