Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Udostępniaj oferty do integracji w standardzie IOF 3.0 i zarządzaj nimi z poziomu edycji kont swoich klientów

Przebudowaliśmy moduł udostępniania oferty do integracji przenosząc go do karty klienta i rozbudowując o możliwość generowania oferty w standardzie IOF 3.0 oraz dodając opcję pozwalającą na wyłączanie udostępnianych oferty bez konieczności całkowitej dezaktywacji kont klientów. Zmianie uległa również lokalizacja opcji aktywacji dostępu do CustomerAPI.

Nowy sposób udostępniania ofert do integracji

Od teraz w celu udostępnienia klientom (partnerom) ofert ze swoich sklepów musisz najpierw aktywować moduł w ramach panelu administracyjnego IdoSell na stronie ADMINISTRACJA / Ustawienia udostępniania ofert do integracji.

Aktywacja modułu udostępniania ofert do integracji w ramach panelu

Następnie musisz przejść do edycji konta wybranego klienta (partnera) i tam w sekcji Udostępnianie oferty do integracji i obsługa zamówień dropshippingowych włączyć mu udostępnianie ofert oraz ustawić dla nich właściwy format danych i typ plików.

Ustawienia udostępniania oferty do integracji w edycji klienta

Dowiedz się jak prawidłowo skonfigurować moduł udostępniania oferty do integracji

Ustawiona konfiguracja formatu i typu plików dotyczy wszystkich ofert udostępnionych w ramach konta danego klienta (partnera), dlatego pamiętaj, że zmiana tych ustawień, skutkować będzie zmianą we wszystkich ofertach, do których klient (partner) ma dostęp.

Wprowadzone zmiany dają Ci również możliwość prostszego blokowania klientowi (partnerowi) dostępu do pobieranej przez niego oferty bez konieczności całkowitego blokowania jego konta. Przeczytaj w jaki sposób zablokować partnerowi dostęp do pobieranej przez niego oferty

Nowy sposób aktywacji dostępu do CustomerAPI

Wraz z wdrożeniem nowego modułem udostępniania oferty do integracji w ramach konta klienta zmieniony został sposób udostępniania mu możliwość składania zamówień dropshippingowych. Dostępne do tej pory w sekcji Dropshipping opcje przeniesione zostały do sekcji Udostępnianie oferty do integracji i obsługa zamówień dropshippingowych.

Od tej chwili aby udzielić klient dostępu do CustomerAPI musisz mu najpierw aktywować moduł udostępniania ofert do integracji, a następnie dodać sklep, z którego oferta będzie dla niego dostępna i w którym będzie mógł składać swoje zamówienia dropshippingowe.

Dostęp do CustomerAPI

Nowa wersja standardu IOF 3.0 dostępna w module udostępniania ofert do integracji

Nowa odsłona modułu udostępniania ofert do integracji oferuje Ci również możliwość ich generowania w nowo udostępnionej wersji standardu IOF 3.0 obsługującego pliki różnicowe dla głównego źródła informacji o towarach - pliku full.xml, zawierające informacje o głównych węzłach towarów, które uległy zmianie w ciągu ostatnich 30 minut. Więcej o nowo wprowadzonej wersji IOF 3.0 przeczytasz w naszym wpisie IOF 3.0 - nowa wersja formatu udostępniania oferty do integracji wspierająca pliki różnicowe oraz zestawy i kolekcje wraz z ich składowymi

Zapoznaj się z dokumentacją techniczną standardu IOF 3.0