Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Twarde dowody na to, że warto agresywnie walczyć o wielokrotnych klientów

Prezentujemy raport przygotowany przez Adobe Digital Index prezentujący klientom IAI dlaczego warto walczyć akurat o klientów wielokrotnych, a nie zdobywać tylko nowych (np. przez Google AdWords czy z Allegro). Raport ten w konkretnych liczbach dla krajów Europy i USA wylicza o ile efektywniejsze jest utrzymywanie stałych relacji z klientami już pozyskanymi niż wydawanie pieniędzy na reklamy, które pozyskają nowych klientów. Rekomendujemy zapoznanie się z tym relatywnie zwięzłym, napisanym po polsku i udostępnianym za darmo raportem. Rekomendujemy zamiast jego polecania w Internecie, w tym Państwa konkurentom, wyciągnięcie wniosków i rewizję swojej dotychczasowej strategii reklamowej.

Oto próbka raportu
Nabywcy powracający i wielokrotni mają nieproporcjonalnie duży udział w przychodach sprzedawców internetowych, przede wszystkim dlatego, że ich współczynniki konwersji są dużo wyższe niż w przypadku klientów odwiedzających sklepy. Mimo to, większą część budżetów na marketing internetowy w handlu detalicznym przeznacza się na media, które nie docierają skutecznie do tych bardziej produktywnych segmentów klientów.

Sprzedawcy detaliczni mogą uzyskać ogromny wzrost przychodów poprzez lepsze ukierunkowanie swoich budżetów marketingowych na te segmenty klientów. Mogą zacząć od optymalizacji współczynnika konwersji dla całej strony oraz podjęcia agresywnych działań, by zachęcić klientów, którzy dokonali zakupu raz lub dwa razy do ponownych odwiedzin sklepu. Strony w górnych kwartylach już odniosły znaczne korzyści
w obydwu tych obszarach, generując współczynniki konwersji dla nabywców powracających na poziomie 24%.

Nabywcy powracający i wielokrotni generują wyższe przychody przez cały rok, a ponadto ich wyniki są jeszcze lepsze w okresie świątecznym oraz w okresach spowolnienia gospodarczego. Co więcej, ich coraz częstsze wizyty na stronie są źródłem dodatkowych danych, które pozwalają na personalizację ich doświadczenia jako użytkowników strony oraz na wzbogacenie profilów, które są wykorzystywane, by dotrzeć do podobnych klientów. Ze względu na zdolność tych krytycznych segmentów do przynoszenia tak dużej wartości w momentach, gdy ma to największe znaczenie, im szybciej sprzedawcy detaliczni potraktują je z większą uwagą, tym lepiej.

Polecamy również załączoną infografikę:
plik Infografika Zwrot z inwestycji w marketing adresowany do dotychczasowych klientów internetowych