Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Sklepy wielojęzyczne dostały możliwość podania odmiennych danych kontaktowych w zależności od języka sklepu

Wprowadziliśmy podział danych kontaktowych na dane językowe dzięki czemu Twoi klienci mogą mieć pokazywane różne informacje np. numer telefonu, email kontaktowy itp. w zależności od języka.

Dane kontaktowe - Pola dynamiczne w różnych językach

Wcześniej dane kontaktowe były ustawieniem globalnym sklepu i wyświetlały się na stronie kontaktowej tak samo niezależnie od języka sklepu. Teraz masz możliwość ustalenia osobnych danych kontaktowych dla każdego języka co skutkuje wyświetlaniem ich klientom sklepu na stronach kontaktowych oraz w dokumentach sprzedaży zależnie od ustawionego przez klienta sklepu języka. W dokumentach sprzedaży można wykorzystywać dane kontaktowe z różnych języków jako zmienne np. jako dopisek do kontaktu w określonym języku.

Zobacz jak podać różne dane kontaktowe dla wersji językowych