Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Prosimy o przejrzenie listy użytkowników mających dostęp do panelu

Co tydzień, w poniedziałek wysyłamy newsletter z podsumowaniem dodanych wiadomości IAI-News. Większość użytkowników odbiera tę funkcję jako pożyteczną, bo pozwala ona na szybki ogląd w sytuacji i pozwala szybko zorientować się np. we wprowadzonych w ciągu tygodnia zmianach. Przy tej okazji otrzymaliśmy już kilkanaście e-maili w których różne osoby żądają usunięcia ich kont z panelu administracyjnego. Tego niestety nie możemy zrobić, gdyż lista użytkowników panelu zarządzana jest wyłącznie przez konta z uprawnieniem administratora wyłącznie przez osoby z firmy naszego klienta.

Przypominamy, że §8 pkt. 13 i 15 Regulaminu IAI-Shop.com stanowią wyraźnie, iż założone konto w panelu oznacza na mocy zawartej z IAI S.A. umowy na prowadzenie usługi IAI-Shop.com, że osoby mające konto w panelu posiadają pełnomocnictwo np. do kontaktu z nami. Może to zatem oznaczać, że ktoś, kto nie jest już Państwa pracownikiem czy partnerem, nadal posiada pełne prawa do reprezentowania Państwa firmy przed IAI S.A. A to rodzi daleko idące konsekwencje prawne np. w zakresie zaciągania zobowiązań, zlecenia zadań czy nawet w skrajnym przypadku zmiany konfiguracji panelu i kierowania pieniędzy na swoje konto.

Dlatego przypominamy, że zakończenie współpracy powinno zawsze skutkować usunięciem niepotrzebnych kont. Tylko w ten sposób mogą Państwo mieć pewność, że nie nastąpią nadużycia, za które IAI S.A. nie będzie ponosiło żadnej odpowiedzialności. Prosimy o udanie się do swojego panelu administracyjnego i w sekcji ADMINISTRACJA \ Zarządzanie użytkownikami panelu odszukanie niepotrzebnych kont, a następnie usunięcie ich. Regularna kontrola dodanych w panelu kont jest kluczowym i podstawowym elementem polityki bezpieczeństwa.

Przy okazji tej wiadomości przypominamy również, że konta mające wpisane w pole imię i nazwisko np. "XXX" czy "Admin" nie uprawniają do kontaktu z działem wsparcia IAI. Takie komunikaty czy rozmowy telefoniczne, nie będą podejmowane, gdyż zawsze potrzebujemy posiadać imię i nazwisko zgodne z prawdziwymi danymi osoby kontaktującej się.