Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Podsumowanie roku 2011

Dostarczamy nieprzerwanie od roku 2000 rozwiązania dla sklepów internetowych. Co roku dynamicznie rośniemy pod względem ilości obsługiwanych firm i sklepów. W każdym roku największy nacisk kładziemy na parę aspektów naszej usługi. Z uwagi na różnorodne potrzeby i dynamiczne zmiany na rynku sklepów internetowych musimy zachowywać zbilansowany rozwój w każdym z obszarów po trochu, tak aby odpowiadać potrzebom różnych grup klientów.

W mijającym roku najważniejszymi aspektami były dalszy wzrost ilości obsługiwanych sklepów internetowych, prace techniczne umożliwiające obsługę klientów z innych krajów i podniesienie satysfakcji już istniejących klientów. Rok 2010 zamykamy ponad 1650 obsługiwanymi sklepami internetowymi. 16 grudnia minęły 2 lata od czasu debiutu na NewConnect. Ciągle jesteśmy jedyną publiczną spółką dostarczającą rozwiązanie do prowadzenia sklepu internetowego. To do nas zwracają się klienci, którzy chcą najwyższych standardów transparentności biznesowej, stabilności i aby używać zaawansowanych funkcji logistycznych, bez ryzyka biznesowego związanego z operowaniem z nietransparentną spółką.

IAI musi odpowiadać na najbardziej wyrafinowane potrzeby techniczne, bo do tego przyzwyczailiśmy naszych klientów przez lata. Aby uporządkować, w maju odbyła się druga edycja IAI-Day podczas którego przedstawiliśmy bardzo długą listę zmian technicznych, większość z nich bardzo rozbudowanych. Ci klienci, którzy byli na spotkaniu przecierali oczy ze zdumienia, jak to wszystko chcemy zdążyć zrobić. Po 7 miesiącach określamy stan realizacji listy na 70% planu, więc mimo iż postawiliśmy poprzeczkę wysoko udaje nam się w pełni wypełniać dawane obietnice, a nawet realizować więcej. W efekcie pozostawaliśmy najbardziej aktywną medialnie platformą sklepową, dzięki wielu przełomowym rozwiązaniom które wprowadzaliśmy jako pierwsi. Wyznaczyliśmy kolejne nowe trendy i kolejny rok pod tym względem się nie zmieni.

W roku 2011 największą ilość pracy wykonaliśmy w kierunku uzyskania większej satysfakcji klientów i lepszą komunikację z nimi. Znacząco rozbudowaliśmy narzędzia wsparcia technicznego jak i sam dział wsparcia, skracając czas udzielanych średnio czterokrotnie, a czas wprowadzania zmian w maskach czy wdrożenia nowych sklepów pięciokrotnie. Dodatkowo przebudowaliśmy niemal każdy obszar naszego systemu. Wprowadziliśmy także nowe procedury testów funkcjonalnych i poprawności działania zmian. Podlegają im wszystkie nowe zmiany oraz stopniowo weryfikujemy funkcje wprowadzane na przestrzeni 11 lat. Na rok 2012 zaplanowaliśmy wiele zupełnie nowych form komunikacji zarówno internetowych jak i rzeczywistych wychodzących poza formułę IAI-Day.

Ukończenie wieloletnich prac nad np. wprowadzeniem tematycznych masek STANDARD dedykowanych każdej branży, skracający trzykrotnie koszt aktualizacji system upgrade masek czy samodzielna edycja maski bez tracenia możliwości obsługi przez opiekuna maski sklepu to tylko przykład z jednego obszaru jak wiele inwestujemy w poprawę satysfakcji, poprzez formalizację procesów, obniżanie kosztów i podnoszenie jakości. Miernikiem tej jakości jest dla nas ilość pozyskanych zamówień na podstawie bezpłatnego, szczerego polecenia przez inną firmę. Ta ilość potroiła się na przestrzeni 2011 roku z tendencją wzrostową, co dowodzi, że tę część pracy wykonaliśmy celująco. W roku 2012 nadal chcemy stawiać przede wszystkim na produkt, który powinien się sprzedawać sam, właśnie na podstawie referencji, a reklama ma jedynie nieco przyśpieszać ten trend. Zagwarantuje to dalszy zrównoważony rozwój i gwarantuje stabilną sytuację ekonomiczną spółki.
Po drugie, postawiliśmy na znaczące ulepszenie interfejsu systemu. Rozumiemy przez to możliwość wykonania przez klientów wielu zaawansowanych operacji samodzielnie i to bez czytania instrukcji obsługi. To się udał, bo mając prawie 2 razy więcej sklepów niż rok wcześniej, otrzymujemy relatywnie mniej pytań. Wiele problemów wyeliminowaliśmy proaktywnie, tak aby nowe problemy techniczne np. w zakresie integracji realizować wielokrotnie szybciej niż przed rokiem. Jedną z takich zmian jest stworzenie nowej wersji systemu operacyjnego uruchamianego na naszych serwerach, autorski system monitoringu poprawności działania serwerów oraz zupełnie nowe środowisko baz danych. Wszystkich tych zmian dokonaliśmy z myślą o przyszłości, poprawie jakości oraz bez zawracania tym głowy naszym klientom.

W roku 2011 wprowadziliśmy też zupełne novum ? usługi firm partnerskich realizowanych przez ?IAI External Services? czyli coś w rodzaju AppStore dla usług oraz w postaci usług w których IAI pośredniczy. Dwa najbardziej znaczące projekty to stworzenie systemu do płatności internetowych z pierwszym bankiem, czyli mBank oraz usług kurierskich z pierwszym kurierem DPD. W roku 2011 testowaliśmy ten model i przyjął się on bardzo dobrze, bo dzisiaj ponad połowa klientów korzysta z tych usług. Dlatego w roku 2012 zamierzamy wprowadzić co najmniej kilka kolejnych banków oraz firm kurierskich oraz zupełnie nowe usługi potrzebne sprzedawcom ?na żądanie?.
Rok 2012 będzie dla nas pierwszym rokiem funkcjonowania na rynkach międzynarodowych. Przygotowania do tego były dla nas tematem numer jeden nie tylko w roku 2011, ale i 2010. Podczas 2 lat musieliśmy w sposób płynny, bez tworzenia nowego, osobnego i niekompatybilnego systemu, przeobrazić istniejący system w platformę umożliwiającą sprzedaż bez względu na kraj z którego jest ona realizowana. Tym samym oprócz tłumaczenia każdego elementu systemu musieliśmy wprowadzić tysiące zmian technicznych. Internacjonalizacja to nie jest bowiem tylko tłumaczenie, ale zapewnienie aby klient np. z Wielkiej Brytanii czuł że pracuje z systemem szytym na miarę na ten rynek, podczas gdy klient z Polski nadal będzie czuł to samo w odniesieniu do rynku Polskiego. To się udało i w grudniu 2011r. wprowadzamy ostatnie potrzebne do tego zmiany. Już dzisiaj na stronie www.idosell.com można zapoznać się z nową marką, pod którą będziemy sprzedawali system poza Polską, ceny i regulaminy. W Polsce, nadal będziemy oferowali ten sam system pod marką IAI-Shop.com. Dzięki takiemu podejściu, klienci z Polski otrzymają dostęp do narzędzi o zasięgu i jakości globalnej.

Pod względem technologii, najdynamiczniejszy okres zmian ?pod maską? mamy już za sobą. To co zrobiliśmy na przestrzeni ostatnich 2 lat to przepisanie wielu obszarów systemu, który powstawał czasami w sposób zbyt dynamiczny, przez co zaciągaliśmy dług technologiczny. Pozwoli to na sukcesywne dopracowywanie systemu, aby był jeszcze stabilniejszy i umożliwił wprowadzenie setek nowych funkcji, których nie byliśmy w stanie wcześniej wdrożyć. Absolutnie nie chcieliśmy się przeobrazić w statyczny system, w którym sprzedaż stymulowana jest tylko kolejnymi promocjami i obniżkami cen. Taka strategia była by dobra jedynie w najbliższym roku lub dwóch, ale nie działała by długoterminowo.

W roku 2011 znacząco obniżyliśmy koszty dla istniejących klientów. Łatwo to zaobserwować porównując wzrost wielkość przychodów do wzrostu ilości obsługiwanych sklepów i firm. W tym czasie nasi klienci zwiększyli również obroty ponad 150% przekraczając znacząco 40 mln złotych sprzedaży w Polsce w listopadzie i prognozowane 45 mln złotych sprzedaży w Polsce w grudniu. To dla nas miara sukcesu ważniejszą niż nasze własne przychody. Szybkość wzrostu obrotów naszych klientów znacznie przewyższyła średnią dla rynku, która wyniosła kilkanaście procent. Cieszymy się, że możemy być częścią biznesu tak wielkiej grupy wspaniałych biznesów. Dynamika wzrostu kilkukrotnie przewyższająca średnią rynkową, zachęca nas również do dynamicznego rozwoju, gdyż tylko tak nasi klienci będą w stanie rosnąć równie szybko w kolejnych latach.

W roku 2012 na pewno postawimy jeszcze bardziej na obsługę średnich i dużych firm, co zapoczątkowaliśmy w roku 2011 wprowadzając specjalny plan opieki i nazwie CORPORATE w którym firma otrzymuje osobistego opiekuna, który nawet uda się na miejsce i dopilnuje, aby nasz system był wykorzystywany do granic możliwości.

Ciężka praca, zarówno ta za nami jak i przed nami, ma spowodować, że IAI-Shop.com jeszcze długo pozostanie najlepszym wyborem, bez względu na trendy panujące w e-commerce. IAI jest jak Szwajcaria. Świetnie uzupełnia to status spółki publicznej. Jeżeli siłą numer będzie Facebook ? mamy do tego odpowiednie narzędzia, jeżeli Allegro, również mamy do tego świetne i sprawdzone narzędzia. Jeżeli sprzedaż zagraniczna stanie się trendem numer jeden, mamy już mnóstwo funkcji do tego. Jeżeli Amazon będzie gorącym tematem, również zaoferujemy klientom z Polski integrację z nim. Nie chcemy opowiadać się po żadnej ze stron, oferując klientom wolny wybór, gdzie, w jakiej cenie i na jakich zasadach chcą oferować swoje towary. To bardzo ważne w czasach, gdy nic nie jest pewne, a platformy sprzedaży zorganizowanej np. Allegro stają się coraz bardziej hermetyczne i sprzedawcy nie mogą być pewni jakie warunki otrzymają w kolejnych latach. Żyjemy prawdopodobnie w najciekawszych czasach dla rozwoju e-commerce. Rynek zmienia się tak dynamicznie, tak, że co miesiąc nie wiadomo co będzie trendem numer jeden za pół roku, nie wspominając o 2013 czy 2014 które przyjdą szybciej niż myślimy. Dlatego zawsze myślimy o krok do przodu i zawsze tak budujemy system IAI-Shop.com, aby bez względu na to czy Google Product Search, Amazon, eBay, Allegro, Groupon, E-mail marketing czy budowanie własnej marki będzie wybraną przez sprzedawcę strategią, IAI-Shop.com są zawsze w najlepszych rękach i mają możliwość uczestniczenia w globalnych trendach bez ponoszenia olbrzymich kosztów czy samodzielnego realizowania skomplikowanych projektów informatycznych.

Dziękujemy wszystkim naszym klientom, inwestorom, partnerom i sympatykom za współpracę. Rok 2011 uznajemy bez dwóch zdań za bardzo udany. Życzymy Państwu jeszcze większych sukcesów.

Paweł Fornalski i Sebastian Muliński
Założyciele i Zarząd IAI S.A.