Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości zwracanego towaru - Bezpłatny poradnik Trusted Shops

Jeśli konsument odstąpi od umowy zawartej ze sprzedawcą internetowym, ma obowiązek zwrócić zakupiony towar, zaś sklep internetowy musi zwrócić mu otrzymaną zapłatę. Konsument ma obowiązek zwrócić towar przedsiębiorcy lub upoważnionej przez niego osobie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam go odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest natomiast zwrot otrzymanej zapłaty, w tym kosztów zwykłej, najtańszej dostawy towaru. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

W wyniku zmiany przepisów w grudniu 2014 r. sprzedawcy internetowi mają jednak prawo do odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy w przypadku, gdy zwrócony przez klienta towar nosi wyraźne ślady nadmiernego użycia. Należy przez to rozumieć użycie wykraczające poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionej rzeczy. Realizacja takich zwrotów w praktyce, a w szczególności obliczanie kwoty odszkodowania za zmniejszenie wartości zwróconej rzeczy, nadal budzi jednak wśród sprzedawców wiele wątpliwości.

Okładka Realizacja zwrotów w praktyce