Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Nowe niedozwolone klauzule według UOKiK - listopad 2013r.

Trusted Shops co miesiąc przedstawia klauzule, które dopisano do rejestru niedozwolonych klauzul, a które mogą dotyczyć również sklepów internetowych. W listopadzie wpisano do rejestru 59 nowych klauzul, w tym 16 z zakresu handlu elektronicznego.
Bądź na bieżąco i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz ich w swoim sklepie.

Klauzule niedozwolone wpisane w listopadzie 2013r.

Reklamacje i obowiązek spisania protokołu szkody

Do rejestru wpisano 7 nowych niedozwolonych klauzul dotyczących reklamacji, w tym 5 klauzul dotyczących sposobu reklamacji uszkodzonych przesyłek, które nakładają na konsumenta obowiązek spisania protokołu szkody, jak np.:

  • Numer wpisu 5459, data wpisu 28.11.2013: Brak protokołu uniemożliwia wymianę towaru na nowy bądź otrzymanie brakujących jego elementów. Ewentualne późniejsze stwierdzenie braków bądź uszkodzeń przez Kupującego, nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.

Takie klauzule wpisywano już wielokrotnie do rejestru niedozwolonych klauzul, gdyż ograniczają odpowiedzialność sklepu wobec konsumenta i naruszają m. in. art. 385(3) pkt 2 kodeksu cywilnego. Należy więc pamiętać, że nie można uzależniać rozpatrywania reklamacji od spisania protokołu szkody.

Do rejestru wpisano jeszcze jedną następującą klauzulę z zakresu reklamacji:

  • Numer wpisu 5110, data wpisu 02.08.2013: Wszelkie reklamacje należy zgłaszać najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki podając przy tym imię, nazwisko, nick, telefon kontaktowy. Reklamacje które otrzymamy we właściwym terminie zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania przewoźnika (…).

Powyższy zapis jest niedozwolony z wiele powodów. Po pierwsze skrócono czas, w którym konsument może zareklamować wadliwy towar – jest to niezgodne z prawem. Po drugie sklep wydłużył czas na rozpatrzenie reklamacji do 30 dni (według ustawy sprzedawcy mają 14 dni na rozpatrzenie reklamacji). Poza tym należy pamiętać, że to sklep ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia konsumenta, łącznie z dostawą towaru do konsumenta.

Błędy w opisach produktów

Do rejestru  niedozwolonych klauzul wpisano jeszcze 3 klauzule, w których sklep wskazuje, że nie odpowiada za błędy w opisach produktów. Takie zapisy są niedozwolone, ponieważ nie można pozbawić konsumenta m.in. prawa do reklamacji zakupionego towaru jako niezgodnego z zawartą umową.

  • Numer wpisu 5443, data wpisu 14.11.2013: Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane produktów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

W listopadzie wpisano do rejestru  klauzulę, w której klient akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (np. newslettera).

  • Numer wpisu 5432, data wpisu 07.11.2013: Kupujący jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204). Kupujący zachowuje prawo żądania usunięcia niniejszych zgód przez xxx w każdym czasie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych np. do celów marketingowych musi zostać złożona świadomie, wyraźnie oraz swobodnie. Umieszczając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w regulaminie, konsument nie ma szansy na swobodne udzielenie zgody.
Należy pamiętać, że wysyłanie informacji handlowej bez zgody adresatów stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (art. 10 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), i jest  wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 24 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Dalsze niedozwolone klauzule

Do rejestru niedozwolonych klauzul wpisano jeszcze następujące klauzule, które ograniczają odpowiedzialność sprzedawcy w sposób niezgodny z prawem. Poniższy zapis jest niedozwolony, ponieważ nie można nakładać na konsumenta obowiązku zwrotu towaru wyłącznie w oryginalnym opakowaniu lub w stanie nieużywanym. Konsument ma prawo zapoznać się z towarem. W tym zakresie może – o ile jest to konieczne – zmienić towar w granicach zwykłego zarządu

  • Numer wpisu 5424, data wpisu 07.11.2013: ''Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów, w przypadku sprzedaży konsumenckiej, z towaru zakupionego w naszym sklepie możesz zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony czy naruszony (odnosi się to również do trwałych i nieodwracalnych zniszczeń lub uszkodzeń opakowania produktu).

Należy pamiętać, że zgoda zawsze musi być wyrazem świadomego działania klienta.''

  • Numer wpisu 5427, data wpisu 07.11.2013: Składając zamówienie Klient akceptuje powyższe warunki “Korzystania z serwisu” wraz z “Warunkami dostawy”.

Klauzule narzucające konsumentom właściwość miejscową sądu w sposób niezgodny z prawem są niedozwolone.

  • Numer wpisu 5445, data wpisu 14.11.2013: Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym xxx strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy xxx.

Podsumowanie

Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, należy koniecznie sprawdzić regulamin, aby wykluczyć, że takie lub podobne klauzule są używane w Twoim sklepie. O ile istnieją wątpliwości, należy się skonsultować z prawnikiem.
Szczegółowe informacje dla sklepów internetowych o wymaganiach prawa e-commerce w Polsce oraz różne wzory tekstów prawnych można znaleźć także w Podręczniku Trusted Shops, który można otrzymać bezpłatnie po zamówieniu biuletynu informacyjnego pod tym adresem.
Niezależnie od tego, regulamin sklepu powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowany do obowiązujących przepisów.