Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Nowe niedozwolone klauzule według UOKiK - lipiec 2014r.

Trusted Shops co miesiąc przedstawia klauzule, które dopisano do rejestru niedozwolonych klauzul, a które mogą dotyczyć również sklepów internetowych. W lipcu wpisano do rejestru 22 klauzule, w tym 12 z zakresu handlu elektronicznego. Bądź na bieżąco i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz ich w swoim sklepie.

Klauzule niedozwolone wpisane w lipcu 2014r.

Błędy w opisach produktów i w cenie towaru

  • Numer wpisu 5727, data wpisu 18.07.2014: Mimo dołożenia wszelkich starań nie jest zagwarantowane, że zamieszczone na stronach sklepu opisy produktów nie zawierają błędów. Nie są one jednak podstawą do ewentualnych roszczeń.
  • Numer wpisu 5715, data wpisu 03.07.2014: Sklep xxx zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy na stronach sklepu wystąpią nieoczekiwane błędy polegające na wyświetleniu niewłaściwej ceny lub podaniu informacji o dostępności towarów niezgodnej ze stanem faktycznym.

Do rejestru niedozwolonych klauzul wpisano klauzulę, w której sklep wskazuje, że nie odpowiada za błędy w opisach produktów. Takie zapisy są niedozwolone, ponieważ nie można pozbawić konsumenta m. in. prawa do reklamacji zakupionego towaru jako niezgodnego z zawartą umową. Należy pamiętać o tym, że nie można odmówić konsumentowi realizacji zamówienia z powodu błędnie podanych cen. Jeśli umowa pomiędzy kupującym a sprzedającym została zawarta, to sprzedawca jest zobowiązany do zrealizowania umowy po ustalonej cenie. W poszczególnych przypadkach może istnieć możliwość rozwiązania takiej umowy, zależy to jednak od indywidualnej sytuacji.

Prawo do odstąpienia od umowy

W lipcu wpisano do rejestru 3 klauzule, które nakładają na konsumentów dodatkowe obowiązki w sytuacji zwrotu towaru i skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy jak np. obowiązek zwrotu towaru wraz z określonymi dokumentami. Należy pamiętać, że nie można nakładać na konsumentów dodatkowych obowiązków, które utrudniają lub zniechęcają kupujących do zwrotu towaru i skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

  • Numer wpisu 5715, data wpisu 03.07.2014: Zwracany towar należy odesłać kurierem razem z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem, paragonem lub fakturą VAT oraz informacją o numerze konta na jaki należy zwrócić pieniądze.

Poza tym wpisano do rejestru jeszcze 2 klauzule, które w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ograniczają zwracaną konsumentowi kwotę do ceny samego towaru. Zasadniczo w sytuacji odstąpienia od umowy należy zwrócić konsumentowi całą wpłaconą kwotę. Zwracana kwota powinna uwzględniać oprócz ceny towaru, także koszty dostawy towaru do konsumenta oraz pobrane opłaty dla wybranej formy płatności.

  • Numer wpisu 5729, data wpisu 18.07.2014: Zwracana kwota pomniejszona jest o koszt przesyłki.

Zmiana regulaminu

W lipcu wpisano do rejestru jeszcze jedną niedozwoloną klauzulę, która zastrzega prawo sklepu do zmiany regulaminu. Według powyższego zapisu odwiedzających stronę automatycznie obowiązuje nowy regulamin, który odnosi się również do wcześniej zawartych umów. Zastrzegając sobie prawo do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny, sklep narusza art. 385[3] kodeksu cywilnego.

  • Numer wpisu 5728, data wpisu 18.07.2014: "Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie".

Podsumowanie

Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, należy koniecznie sprawdzić regulamin, aby wykluczyć, że takie lub podobne klauzule są używane w Twoim sklepie. O ile istnieją wątpliwości, należy się skonsultować z prawnikiem.

Niezależnie od tego, regulamin sklepu powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowany do obowiązujących przepisów.