Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Nowe niedozwolone klauzule według UOKiK - kwiecień 2012r.

Trusted Shops co miesiąc przedstawia klauzule, które dopisano do rejestru niedozwolonych klauzul, a które mogą dotyczyć również sklepów internetowych. W kwietniu 2012r. wpisano do rejestru ponownie wiele nowych klauzul z zakresu handlu elektronicznego. Bądź na bieżąco i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz ich w Twoim sklepie.

Właściwość miejscowa sądu

W kwietniu wpisano do rejestru (patrz www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php) ponownie kilka niedozwolonych klauzul, które narzucają konsumentom właściwość miejscową sądu w sposób niezgodny z prawem, jak np.:

 • Numer wpisu 3049, data wpisu 12.04.2012: Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacji niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Przedsiębiorca nie może narzucić konsumentowi sądu, w okręgu którego ma siedzibę. Takie klauzule mogą być stosowane jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca kieruje swoją ofertę (wyłącznie) do innych handlowców (B2B).

Opóźniona dostawa i uszkodzone przesyłki

Poza tym do rejestru wpisane zostały jeszcze niedozwolone klauzule, które dotyczą odpowiedzialności za opóźnioną dostawę oraz sposób reklamacji uszkodzonych przesyłek, jak np.:

 • Numer wpisu 3031, data wpisu 11.04.2012: XXX nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zaniedbań przewoźnika oraz zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu dostawy o czym wcześniej poinformuje klienta drogą mailową lub telefonicznie.
 • Numer wpisu 3074, data wpisu 17.04.2012: ''Firma XXX nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez podmiot realizujący dostawę.

Prawo do odstąpienia od umowy

Nie można również ograniczyć możliwości odstąpienia od umowy nakładając konsumentom dodatkowe obowiązki utrudniające zwrot lub zniechęcające konsumenta od odstąpienia od umowy. Takie klauzule, które zobowiązują konsumenta np. do przestrzegania pewnego postąpienia (wysłanie towaru za pomocą konkretnej firmy lub konkretnym sposobem) ograniczają prawo od odstąpienia od umowy w sposób niezgodny z prawem. Dlatego też wpisano do rejestru także następującą klauzulę:

 • Numer wpisu 3040, data wpisu 12.04.2012: Odstąpienie jest ważne wyłącznie w przypadku, jednoczesnego zwrócenia przesyłki przez zamawiającego wraz ze wszystkimi zamówionymi produktami w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, przechowywanych zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.
 • Numer wpisu 3048, data wpisu 12.04.2012: Koszty wysyłki towarów ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi.
 • Numer wpisu 3078, data wpisu 17.04.2012: Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru.

Reklamacje

Do rejestru wpisano także nowe niedozwolone klauzule dotyczące reklamacji, które ograniczają prawa klienta w sposób niezgodny z prawem. Należy więc sprawdzić, czy przypadkiem w sklepie nie są stosowane następujące (lub podobne) klauzule:

 • Numer wpisu 3032, data wpisu 11.04.2012: Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę oraz spisania protokołu niezgodności.
 • Numer wpisu 3041, data wpisu 12.04.2012: Przy odbiorze przesyłki Zamawiający zobowiązany jest zweryfikować, czy zamówione produkty lecznicze zostały mu prawidłowo wydane oraz czy przesyłka nie została uszkodzona, pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji w terminie późniejszym.
 • Numer wpisu 3075, data wpisu 12.04.2012: Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu odpowiedniego protokołu podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

Dalsze niedozwolone klauzule

Do rejestru niedozwolonych klauzul wpisano jeszcze następujące klauzule, które mogą dotyczyć również sklepów internetowych:

 • Numer wpisu 3039, data wpisu 12.04.2012: Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu
 • Numer wpisu 3076, data wpisu 17.04.2012: XXX zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia
 • Numer wpisu 3079, data wpisu 17.04.2012: Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Sklepu.
 • Numer wpisu 3080, data wpisu 17.04.2012: Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią wynikającą z korzystania ze sklepu.

Podsumowanie

Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, należy koniecznie sprawdzić regulamin, aby wykluczyć, że takie lub podobne klauzule są używane w Twoim sklepie. O ile istnieją wątpliwości, należy skonsultować się z prawnikiem.
Szczegółowe informacje dla sklepów internetowych o wymaganiach prawa e-commerce w Polsce oraz różne wzory tekstów prawnych można znaleźć także w Podręczniku Trusted Shops.

Niezależnie od tego, regulamin sklepu powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowywany.
Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu zapisów w regulaminie Twojego sklepu i dbaj, aby był zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi. Trusted Shops co miesiąc opracowuje zestawienie niedozwolonych klauzul według UOKiK, by ułatwić Ci to zadanie. Zamów darmowy biuletyn Trusted Shops i bądź na bieżąco!