Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Nowa ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Podczas dzisiejszych (7 czerwca 2011r.) obrad Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zmiany przedstawione w założeniach do projektu nowelizacji ustawy będą dotyczyły przedsiębiorców prowadzących handel w Internecie. Do nowelizacji ustawy zostaną wprowadzone przepisy obejmujące reklamę internetową zawodu regulowanego. Zmienią się również te z przepisów, które budziły wątpliwości interpretacyjne.

Według nowych założeń przedsiębiorcy świadczący usługi w Internecie będą mieli obowiązek podawania, oprócz adresu poczty elektronicznej, także innych danych umożliwiających nawiązanie szybkiego kontaktu oraz bezpośredniego porozumiewania się, np. numer telefonu. Mogą one mieć także postać formularza on-line, za pośrednictwem którego można przesyłać pytania i otrzymywać odpowiedź zwrotną na pocztę e-mail.

Usługodawca świadczący usługi przez Internet będzie musiał zapewnić swoim klientom możliwość sprawdzenia, czy dane podawane podczas składania zamówienia są poprawne, a także dokonać ich korekty przed ostatecznym wysłaniem.

Projektowana nowelizacja ustawy będzie zawierać regulacje umożliwiające korzystanie ze stron internetowych przez osoby niepełnosprawne, w szczególności niewidome i słabowidzące.

Założenia uwzględniają także obowiązki usługodawcy związane z informacją handlową. Firma przesyłająca swoje oferty handlowe będzie miała obowiązek podawania nazwy podmiotu organizującego w jego imieniu konkurs lub loterię. Klient otrzymujący informację handlową uzyska jednocześnie dane nie tylko o firmie, na której zlecenie jest ona rozpowszechniana (jak to ma miejsce w chwili obecnej), ale również o firmie, która bezpośrednio rozpowszechnia informacje handlowe.

W informacji handlowej będzie zawarta informacja, w jaki sposób można odmówić dalszego otrzymywania niechcianej informacji. W tej chwili brak informacji o tym, komu i jak wysyłać oświadczenie o braku takiej zgody.

Źródło informacji: Rp.pl (www.rp.pl/artykul/9211,670190_Nowe_wymogi_dla_sklepow_internetowych.html)

Komentarz IAI

Powyższe informacje powinny zainteresować szczególnie osoby korzystające z innych systemów niż IAI-Shop.com i mogą być powodem do podjęcia trudnej decyzji o migracji do IAI ze swojego obecnego rozwiązania. Jak wynika z lektury tekstu, pojawi się np. obowiązek wprowadzenia zmian w zamówieniu np. gdy klient zmienia zawartość zamówienia lub przesyłkę. Również prosimy zwrócić uwagę na fakt, że klient musi mieć możliwość podglądu zamówienia w aktualnej postaci po zmianach. W IAI-Shop.com jest to realizowane poprzez tzw. stronę order-details, na którą klient kierowany jest np. poprzez linki wysyłane w e-mailach dotyczących zamówień. Klienci sklepów otrzymują również tzw. panel klienta, umożliwiający podgląd i aktualizację danych swojego konta oraz zamówień. Tym samym, IAI-Shop.com i inne systemy które oferują taką funkcjonalność staną się obowiązkowym wyposażeniem każdego sklepu internetowego, który będzie działał zgodnie z prawem. Jak wynika z naszych obserwacji, wszystkie starsze, zwłaszcza instalowane parę lat temu systemy nie oferują takich funkcjonalności i tym samym po wejściu w życie nowelizacji ustawy, prowadzące je firmy narażą się na przewidziane w prawie konsekwencje. Tym samym zachęcamy firmy korzystające ze starszych systemów do migracji do IAI-Shop.com i tym samym pozostanie w zgodzie z nowymi, bardziej wyśrubowanymi wymaganiami prawnymi.