Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Nowa metoda w API pozwalająca na generowanie przesyłek kurierskich

Oddaliśmy do użytku nową metodę API Panelu Administracyjnego createParcelsAndCourierLabels, która pozwala na wygenerowanie etykiet kurierskich (w tym Smile) do zamówień, reklamacji i zwrotów.

Nową metodę createParcelsAndCourierLabels znajdziesz w bramce Packages. Metoda ta generuje przesyłkę kurierską dla podanego zamówienia, reklamacji lub zwrotu, w oparciu o dane pobrane z zapisanej w panelu konfiguracji kurierów.

Zostały dodatkowo rozbudowane metody Packages::getPackages i Orders::getPackages o zwracanie informacji o podstawowych parametrach do ustawienia dla kuriera podczas generowania przesyłek. Są to dokładnie te same parametry, które możesz uzupełnić przy ręcznym generowaniu przesyłek kurierskich z poziomu karty zamówienia / reklamacji / zwrotu.

Do obu tych metod, jako parametry należy podać eventType (order, return lub rma) oraz numer zamówienia, zwrotu lub reklamacji, aby w odpowiedzi otrzymać zestaw parametrów możliwych do przekazania w metodzie Packages::createParcelsAndCourierLabels.

Do metody Packages::createParcelsAndCourierLabels możesz przekazać opisane wyżej parametry na podstawie otrzymanych informacji z metody Packages::getPackages lub Orders::getPackages. Podajemy je w węźle parcelParameters, odpowiednio jako "id" zwróconą opcję "key" z metody getPackages, oraz jako "value" zwróconą z metody getPackages opcję "id"."

Jeżeli jednak nie chcemy, nie musimy przekazywać żadnych dodatkowych parametrów w węźle parcelParams. Wtedy zostanie użyta domyślna konfiguracja usługi kurierskiej ustawiona w ADMINISTRACJA / Konfiguracja kurierów.

Zapoznaj się z dokumentacją bramki Packages

Powiązane treści