Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Nowa bramka Refunds w ramach API Admin. Łatwe zarządzanie zwrotami środków za zamówienia

Przygotowaliśmy kompletne rozwiązanie, które umożliwi ci dokonywanie zwrotów środków z wpłat za zamówienia przez API. Dzięki temu nie musisz tracić czasu na ręczne zarządzanie środkami z zamówień.

Nowa bramka Refunds w ramach API Admin

Pełna funkcjonalność API pod kątem zwrotów wpłat oznacza, że możesz zlecać wypłaty zarówno z panelu administracyjnego, jak i spoza panelu. Dzięki nowemu rozwiązaniu możesz pobrać informacje o dokonanych wpłatach do zamówienia, przygotować i zatwierdzić wypłaty automatyczne (dotychczas nazywane jako cashbacki), a także dodać wypłaty ręczne (np. gotówka, zwrot na saldo klienta). Nowe API pozwoli także na zlecanie wypłat środków na potrzeby zwrotów towarów oraz reklamacji.

Najważniejsze korzyści nowego API:

 • Automatyzacja zwrotów - Nowe API umożliwia pełne zarządzanie procesem zwrotów środków z wpłat za zamówienia, za pośrednictwem zewnętrznych systemów. Pozwala to na zautomatyzowanie procesu, oszczędza czas i zasoby firmy.
 • Elastyczność i personalizacja - API umożliwia zarówno automatyczne, jak i ręczne wypłaty, co oznacza większą kontrolę i możliwości dostosowania procesu do własnych potrzeb.
 • Uniwersalność - API pozwala dokonać różnego rodzaju zwrotów, m.in. zwrot towaru czy reklamacje.
 • Pełna informacja o wpłatach za zamówienia możliwe do zwrotu - Możliwość pobrania pełnych informacji o wpłatach dostępnych do zwrócenia, ułatwia zarządzanie finansami i podejmowanie decyzji.
 • Kompatybilność z systemami zewnętrznymi - Dzięki zastosowaniu API, nowe rozwiązanie może być łatwo zintegrowane z już istniejącymi systemami. Ułatwia to implementację i minimalizuje potrzebę długotrwałego przestawiania systemów.

Lista przygotowanych metod API w bramce Refunds:

 • addAutomaticRefund - dodaj automatyczny zwrot środków do wskazanego zwrotu lub reklamacji
 • addAutomaticRefundForOrder - dodaj automatyczny zwrot środków do wskazanego zamówienia
 • addManualRefund - dodaj ręczny zwrot środków do wskazanego zwrotu lub reklamacji
 • getPossibleAutoRefunds - zwróć listę możliwych automatycznych zwrotów środków do wskazanego zamówienia, zwrotu lub reklamacji
 • getRefundStatus - pobierz status wskazanego zwrotu środków
 • updateRefund - aktualizuj kwotę i walutę wskazanego zwrotu środków
 • confirmRefund - zatwierdź wskazany zwrot środków
 • cancelRefund - anuluj wskazany zwrot środków
 • retrieveRefundsList - zwróć listę wszystkich niezatwierdzonych zwrotów środków

Wszystkie powstałe metody są dostępne w ramach zarówno dotychczasowego API Admin (SOAP), jak i nowego API Admin 3 (REST).

Powiązane treści