Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Możliwość zapisu żądań i odpowiedzi do API oraz informacje i narzędzia API zebrane w jednym miejscu w panelu

Udostępniając wiele interface'ów API do WMS IdoSell postanowiliśmy dać developerom możliwość zapisu i analizy żądań i odpowiedzi wykonywanych w czasie rzeczywistym przez wybrane interfejsy API oraz ułatwić im dostęp do ich dokumentacji i konfiguracji za pośrednictwem scentralizowanej strony panelu administracyjnego.

Zapis żądań i odpowiedzi wykonywanych przez wybrane interfejsy API

IdoSell jest zbudowane jako Otwarty SaaS, co oznacza, że staramy się zapewnić maksymalnie dużo wygodnych narzędzi do zarządzania nim nie tylko z samego panelu, ale także za pośrednictwem interfejsów API, które umożliwiają zmiany przez dowolne narzędzia developerskie oraz są wykorzystywane przez wszystkie aplikacje dodatkowe udostępniane przez IAI.

Dziś udostępniamy Ci swoistą nowość, do tej pory niedostępną dla developerów tworzących narzędzia integrujące się z panelem IdoSell za pośrednictwem udostępnianych przez nas interfejsów API.

Konfiguracja nasłuchu wywołań bramek API PA

Mechanizm zapisu żądań i odpowiedzi do API bo o nim mowa to narzędzie dające Ci jako developerowi możliwość zbierania i analizy w czasie rzeczywistym informacji dotyczących:

  • sumarycznej prędkości działania poszczególnie wywoływanych bramek,
  • daty i godziny rozpoczęcia wykonywania poszczególnych zapytań i ich odpowiedzi,
  • daty i godziny zakończenia wykonywania poszczególnych zapytań i ich odpowiedzi,
  • czasu wykonywania poszczególnych zapytań i ich odpowiedzi,
  • identyfikatorów UAString (user-agent) zawartych w metadanych nagłówków HTTP poszczególnych zapytań i ich odpowiedzi.

Dowiedz się do czego możesz wykorzystać zebrane dane i jak prawidłowo skonfigurować zapis dowolnego żądania oraz zwracanej dla niego odpowiedzi w wybranym interfejsie API

Dostęp do dokumentacji i konfiguracji wybranych interfejsów API skupiony w jednym miejscu panelu IdoSell

Zebraliśmy na jednej stronie informacje o wszystkich udostępnianych przez nas interface'ach API, czyli:

i umożliwiliśmy tym samym w wygodny sposób na:

  • sprawdzenie status aktywności wybranego API,
  • łatwy dostęp do dokumentacji technicznej wybranego API,
  • sprawdzenie statystyk API
  • konfigurację ustawień panelu dla wybranego API,
  • włączenie nasłuchu wywołań bramek API.

Informacje te znajdziesz od dzisiaj na stronie ADMINISTRACJA/API w panelu administracyjnym swojego sklepu.