Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Jakie klauzule lepiej usunąć z regulaminu e-sklepu?

Aktualne zestawienie najczęściej karanych klauzul i omówienie wybranych decyzji Prezesa UOKiK znajdziesz w raporcie

W 2016 r. do rejestru klauzul niedozwolonych trafiło aż 395 klauzul z zakresu handlu elektronicznego i sprzedaży konsumenckiej. Z analizy Trusted Shops wynika, że podobnie jak w ubiegłych latach, największa liczba wpisanych do rejestru klauzul dotyczyła niewłaściwych zapisów w regulaminach e-sklepów w zakresie składania reklamacji i ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Spora część dopisanych do rejestru klauzul dotyczyła nieprawidłowych zapisów w zakresie odpowiedzialności za dostawę produktów i zasad ponoszenia ryzyka z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru podczas jego transportu do konsumenta.

W rejestrze klauzul niedozwolonych znajduje się m.in. mnóstwo zapisów informujących konsumenta o obowiązku spisania protokołu szkody w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki. Postanowienia takie często zawierają również informacje, iż w przypadku braku spisania protokołu, „uznaje się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym”. Tymczasem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi za wadę, konsument nie ma obowiązku sprawdzenia czy rzecz ma wady niezwłocznie po jej otrzymaniu i dodatkowo w obecności kuriera. Nie ma również obowiązku spisywania protokołu szkody, a jego brak nie może negatywnie wypływać na wynikające z rękojmi prawa konsumenta. Sprzedawca odpowiada z tytułu ustawowej rękojmi za wady przez dwa lata od momentu wydania towaru i konsument może w tym okresie zgłaszać reklamacje dotyczące wykrytych wad zakupionego towaru.

Z kolei decyzje Prezesa UOKiK z ubiegłego roku przeciwko podmiotom reprezentującym branżę e-commerce wydawane były w postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przykładem takiego postępowania jest sprawa sklepu internetowego ze sprzętem AGD, który wprowadzał konsumentów w błąd w zakresie realizacji prawa do odstąpienia od umowy oraz czasu trwania gwarancji na niektóre produkty. Prezentowana przy nich informacja o pięcioletniej gwarancji była nieprawdziwa – rzeczywisty okres gwarancji producenta wynosił 2 lata. Poza tym do sprzedawanych produktów nie były dołączane oświadczenia gwarancyjne (karty gwarancyjne) wraz z informacjami wymaganymi przez przepisy kodeksu cywilnego.

Szczegółowe omówienia najczęściej karanych klauzul oraz wybranych decyzji Prezesa UOKiK dostępne są w bezpłatnym raporcie Trusted Shops