Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Bridge 6.2 pobiera zamówienia rozliczane w cenach netto bez VAT, potrafi pomijać towary gratisowe, wspiera nowe wersje ERP XL SE i wiele innych

Wydaliśmy nową wersję aplikacji IAI Bridge oznaczoną numerem wersji 6.2. IAI Bridge dla przypomnienia integruje najpopularniejsze programy F/K z panelem sklepu IAI-Shop.com. Obsłużyliśmy w niej scenariusz pobierania zamówień, w których ceny towarów rozliczane są po cenach netto bez VAT (tzw. odwrotne obciążenie). Dodaliśmy również możliwość pomijania towarów gratisowych w przenoszonych zamówieniach do programu F/K.

IAI Bridge 6.2 oficjalnie wspiera już nowe wersje programu ERP XL z tzw. sufiksem "SE" w wersjach 2014.1.2 SE i 2014.1.3 SE. Natomiast dla nowych klientów, (którzy nie instalowali jeszcze nigdy IAI Bridge wprowadziliśmy możliwość synchronizacji towarów w WF-MAG po tzw. "GUID Artykułu".

Obsługa zamówień z odwrotnym obciążeniem, rozliczanych po cenach netto bez VAT

W IAI Bridge 6.2 obsłużony został scenariusz przenoszenia zamówień rozliczanych po cenach netto bez VAT. Dzięki temu możesz przenieść obowiązek naliczenia podatku na kupującego. Tym samym aplikacja IAI Bridge zyskuje funkcjonalność, która wcześniej została wprowadzona do IAI Fiskalizator.

Do tej pory zamówienia były przenoszone do programu F/K zgodnie z ustawieniem "Obliczanie wart. zamówień od cen", znajdującym się w oknie "Ustawienia programu", przy czym dla opcji "Netto" i "Według ustawień zamówień w panelu sklepu" brane było pod uwagę tylko rozliczanie po cenach netto z VAT.

Teraz, jeśli w zamówieniu w panelu sklepu jest ustawione rozliczanie po cenach netto bez VAT, a w oknie ustawień programu IAI Bridge wybrana jest opcja "Według ustawień zamówień w panelu sklepu", to takie zamówienie przeniesie się do twojego programu F/K zgodnie z zasadami obowiązującymi dla odwrotnego obciążenia.

Zapoznaj się z pełną informacją na temat w/w funkcjonalności na specjalnie przygotowanej stronie Odwrotne obciążenie w IAI Bridge.

Opcja pomijania towarów gratisowych w przenoszonych zamówieniach z panelu sklepu

W oknie Preferencje synchronizacji\Zamówienia pojawiła się nowa opcja - nie uwzględniaj w pobieranych zamówieniach towarów oznaczonych jako "towar gratisowy". Jak sama nazwa wskazuje, pozwala ona na pomijanie towarów gratisowych w zamówieniach przenoszonych do programu F/K.

Uwaga! Jeśli masz włączoną aktualizację zamówień w kierunku Panel -> F/K i włączysz przełącznik pomijania towarów gratisowych, to przy najbliższej synchronizacji znajdujące się w niezrealizowanych zamówieniach towary gratisowe - zostaną usunięte. Jeśli ponownie wyłączysz przełącznik, to wówczas do takich zamówień w programie F/K towary gratisowe zostaną dodane.

Nowa opcja pomijania towarów gratisowych w zamówieniach przenoszonych do programu F/K.

Aktualizacja do nowszych wersji ERP XL: 2014.1.2 SE oraz 2014.1.3 SE

IAI Bridge 6.2 oficjalnie już wspiera dwa ostatnie wydania ERP XL: 2014.1.2 SE oraz 2014.1.3 SE.

Uwaga! Wersje ERP XL bez sufiksu SE nie są aktualnie wspierane. Aplikacja IAI Bridge nie będzie z tymi wersjami działać poprawnie. Nad obsługą tego programu pracujemy i będziemy starali się zapewnić jej obsługę w przyszłości.

Możliwość synchronizacji towarów z WF-MAG po tzw. "GUID artykułu"

Dla nowych instalacji IAI Bridge wprowadziliśmy możliwość synchronizacji towarów po unikalnym "GUID artykułu" (wartość z kolumny GUID_ARTYKUL). Kod ten nie jest widoczny na karcie towaru w programie WF-MAG. Jest natomiast pobierany z bazy WF-MAG i wyświetlany w oknie Towary w aplikacji IAI Bridge.

Nowa funkcjonalność pozwala na zabezpieczenie się np. przed przypadkową zmianą indeksu katalogowego na karcie towaru w programie WF-MAG. Jest także zalecana, jeżeli sklep korzysta z osobnych baz danych np. w każdym sklepie stacjonarnym.

Uwaga! Możliwość wybrania sposobu synchronizacji towarów dostępna jest tylko podczas pierwszego uruchomienia aplikacji w tzw. wizardzie konfiguracyjnym. Nie ma możliwości prostej zmiany sposobu synchronizacji jeśli posiadasz już skonfigurowaną aplikację IAI Bridge.

Tak więc nowa opcja przeznaczona jest raczej dla nowych klientów IAI-Shop.com. Jeśli mimo wszystko chcesz zmienić sposób integrowania towarów ze swojej oferty, to koniecznie skontaktuj się najpierw z naszym działem wsparcia.

Zmiana sposobu synchronizacji towarów może się wiązać z utratą dotychczasowej bazy danych IAI Bridge. Niezbędna będzie natomiast zmiana kodów zewnętrznego systemu na kartach towarów w sklepie (nie zalecamy wgrywania towarów zupełnie od nowa).

Możesz również zlecić płatną konfigurację aplikacji IAI Bridge i zmianę kodów zewnętrznego systemu w panelu sklepu na GUID Artykułu.

Możliwość synchronizacji towarów pomiędzy WF-MAG, a panelem sklepu po GUID Artykułu.

Ponadto w IAI Bridge 6.2 pojawiły się następujące usprawnienia:

Ogólne

 • Obsłużony został status "Pakowane" w module pobierania zamówień (okno "Preferencje synchronizacji/Zamówienia").
 • Został wyeliminowany brak ignorowania statusu "Połączone" w scenariuszu pobierania zamówień ze wszystkimi statusami (okno "Preferencje synchronizacji/Zamówienia").
 • Obsłużony został scenariusz dla starszych wersji programu WF-MAG, ERP XL i Subiekt GT, które nie posiadają opcji zaznaczenia towaru dla sklepu internetowego. W takiej sytuacji nie występuje już problem z synchronizacją zamówień i towarów.
 • Poprawiony został błąd generowania oferty IOF w scenariuszu, w którym towar zawierał znak "spacja" w kodzie zewnętrznego systemu. Oferta IOF generuje się już prawidłowo.

ERP Optima

 • Wprowadzona została poprawka dla aktualizowania zamówień w scenariuszu Panel -> F/K. Podczas przenoszenia i aktualizacji zamówień nie jest już usuwany status "Zrealizowane" w dokumencie RO (Rezerwacja od odbiorcy).

ERP XL

 • Odblokowane zostało księgowanie wpłat w scenariuszu zupełnie nowej instalacji aplikacji IAI Bridge. Wcześniej nie było możliwości włączenia tej opcji (była ona wygaszona).
 • Poprawione zostało połączenie z API przy aktualizacji cen w stronę Panel -> ERP XL. Ceny są już poprawnie aktualizowane na kartach towarów w programie ERP XL.
 • Poprawione zostało przenoszenie zamówień pochodzących z IAI POS. Wcześniej w nietypowych scenariuszach zamówienia pochodzące z IAI POS mogły się nie przenosić.

Streamsoft Prestiż

 • Poprawione zostało dodawanie klienta do bazy programu w scenariuszu, w którym klient z tą sama nazwą skróconą istniał już wcześniej w bazie Streamsoft Prestiż i posiada kod zewnętrznego systemu. Wcześniej zamówienie z takim klientem mogło zostać oznaczone jako błędne.

Subiekt GT

 • Poprawiona została wartość wpłaty dla typu zapłaty gotówką na fakturach korygujących. Wcześniej zamiast "gotówka" była ustawiana forma zapłaty "kredyt kupiecki".
 • W związku z poprawieniem działania API dla zwrotów - na dokumencie zwrotu detalicznego wartość cen netto dla towaru jest już poprawnie przekazywana do bazy programu Subiekt GT. Wcześniej wartość netto = wartości brutto.

WF-MAG

 • Poprawiona została aktualizacja zamówień, w których klient posiadał tylko jeden adresu dostawy (taki sam jak adres billingowy). Wcześniej zamówienia takie powodowały problem z przenoszeniem wszystkich zamówień.

API

 • Została poprawiona bramka getReturns pod kątem ceny netto. Wartość dla ceny towaru netto jest już poprawnie przekazywana jako wartość netto. Wcześniej była ona przekazywana błędnie jako wartość brutto.