Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI Bridge 6.1 standaryzuje tryb przenoszenia zamówień, wprowadza synchronizację rabatów dla Subiekt GT, daje wybór grup klientów przenoszonych do panelu i wiele innych

IAI Bridge 6.1 finalizuje zapowiadane od dłuższego czasu wycofanie trybów przenoszenia zamówień. Aplikacja posiada już tylko jeden tryb przenoszenia zamówień, zgodny z działaniem dawnego trybu "Grupowanie towarów do jednego magazynu, z którego jest realizowane zamówienie".

Po zainstalowaniu nowej wersji aplikacji IAI Bridge przeczytasz na ekranie stosowne ostrzeżenie o zmianie w funkcjonowaniu modułu przenoszenia zamówień. Zmiana ta ma na celu ułatwienie przenoszenia zamówień z panelu sklepu do twojego programu F/K. Uproszczenie, a zarazem bardziej uniwersalne działanie aplikacji w tym zakresie pozwoli Ci w jeszcze większym stopniu skupić się na sprzedaży i sprawia, że aplikacja w znacznie szerszym stopniu automatyzuje procesy zachodzące w Twoim sklepie.

Tuż po uruchomieniu świeżo zainstalowanej aplikacji w wersji 6.1 zobaczysz stosowny komunikat inform


Z zakładki "Zamówienia" w oknie "Preferencje synchronizacji" usunięty został wybór trybów przenoszen

Wprowadzenie predefiniowanych scenariuszy dla przenoszenia zamówień o określonych statusach

Postanowiliśmy wprowadzić do aplikacji predefiniowane scenariusze dla pobierania zamówień o określonych statusach.

Wcześniej miałeś wybór, które statusy zamówień mają być brane pod uwagę. Przy czym panowała zupełna dowolność i np. była możliwa obsługa statusu "Połączone". To powodowało jednak, że musiałeś pamiętać o prawidłowych scenariuszach, np. zamówienia o takim statusie jak "Połączone" nie powinny być przenoszone do programu F/K, o czym możesz przeczytać na stronie Instrukcja obsługi IAI Bridge: Preferencje synchronizacji

IAI Bridge dzięki wprowadzonym scenariuszom porządkuje proces dodawania zamówień do programu F/K, który jest teraz całkowicie spójny z działaniem panelu sklepu oraz filozofią IdoSell.

Zmianie uległ sposób wybierania statusów zamówień, które mają być przenoszone - zamiast checkboxów z

W związku z tym, że obsługa przenoszenia zamówień o niektórych statusach (np. połączone) została wyłączona - aby zainstalować IAI Bridge 6.1 musisz po uruchomieniu instalatora najpierw zaakceptować zmianę działania IAI Bridge w wymienionym zakresie.

Synchronizacja rabatów dla Subiekt GT

W IAI Bridge 6.1 dodaliśmy moduł synchronizacji rabatów dla programu Subiekt GT, który można włączyć z poziomu okna Preferencje synchronizacji / Klienci.

Od teraz możesz przenosić Promocje utworzone w programie Subiekt GT jako rabaty indywidualne zaawansowane dla klientów w panelu sklepu.

Więcej o nowej funkcjonalności przeczytasz na stronie Szczegóły dotyczące sposobu obsługi danych klientów podczas synchronizacji poprzez IAI Bridge.

Pojawiła się nowa opcja w zakładce "Klienci".

Rozszerzony moduł dodawania klientów do panelu sklepu o wybór grup

Moduł dodawania klientów z programu F/K do panelu sklepu został rozszerzony o opcje zaawansowane. Po wejściu w nowe okno ustawień możesz zdecydować czy mają być dodawani wszyscy klienci z twojego programu F/K, czy tylko ci z wybranych grup.

Dzięki nowej funkcjonalności możesz założyć konto w sklepie i synchronizować klientów tylko z określonych grup. Np. jeżeli masz grupę "Klienci hurtowi do internetu" możesz wybrać aby tylko dla takich klientów były tworzone automatycznie konta w hurtowni internetowej. Ze względów technicznych możliwość wybrania grupy przenoszonych klientów jest aktualnie dostępna dla integracji z programami: WF-MAG, Subiekt GT, ERP XL, ERP Optima oraz Streamsoft Prestiż.

Nowa funkcjonalność również jest dostępna dla Uniwersalnego Trybu Pracy i aby dowiedzieć się więcej na temat zmian w strukturze bazy danych - zapraszamy Ciebie do zapoznania się z changelogiem zawartym w dokumentacji dla Uniwersalnego Trybu Pracy.

Pojawiła się nowa opcja w zakładce "Klienci" przy opcji "Dodawanie kont klientów...".


Wejście w okno "Zaawansowane" umożliwia wybór scenariusza działania.

Zupełnie nowy przełącznik dla promocji (cen przekreślonych)

Do tej pory w module synchronizacji cen dostępny był przełącznik "Nie dodawaj do promocji towaru, którego cena przekreślona jest równa cenie detalicznej". Biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w API dla promocji i zdezaktualizowanie się funkcjonalności wymienionego przełącznika, a także wsłuchując się w głosy naszych klientów - zmieniliśmy jego nazwę i działanie.

Zdarza się, że pojawienie się towaru w danej strefie nie koniecznie oznacza promocję. Dlatego nowa opcja "Pokazuj towar w odpowiedniej strefie, jeżeli cena przekreślona jest równa cenie detalicznej" pozwala na sterowanie strefami dla towarów.

Nie musisz już więc "sztucznie" sterować cenami tak, aby dodać promocję do towaru tylko po to, aby ten pojawił się w wybranej strefie. Zrównanie ceny przekreślonej z ceną detaliczną i włączenie wspomnianej opcji pozwoli Tobie na umieszczenie towaru np. jako produkt wyróżniony bez konieczności tworzenia promocji. Ustawienie ceny przekreślonej 0,00 zł wyłącza strefę. Natomiast ustawienie ceny przekreślonej wyższej od ceny detalicznej dezaktywuję strefę i ustawia promocję w wybranej strefie.

Nowa opcja zastąpiła poprzednią.

Obsługa cen konkurencyjnych dla sklepów w Uniwersalnym Trybie Pracy (UDB)

Synchronizacja cen w Uniwersalnym Trybie Pracy została wzbogacona o możliwość ustawienia konkrecyjnych cen sprzedaży dla wszystkich sklepów w ramach jednego panelu.

Dobrze znane ustawienia z integracji z najpopularniejszymi programami sprzedażowo-magazynowymi są dostępne w oknie Preferencje synchronizacji/Ceny w zakładce "Różne ceny dla sklepów".

Informacje o zmianie struktury bazy danych UDB w IAI Bridge od wersji 6.1 znajdziesz w dokumentacji dla Uniwersalnego Trybu Pracy.

W interfejsie w integracji z UDB pojawiła się nowa zakładka, która umożliwia synchronizację cen konk

Filtr towarów błędnych

W oknie Towary błędne dodaliśmy filtr, dzięki któremu dokładnie zidentyfikujesz źródło powstałego problemu. Domyślnie zaznaczone są wszystkie towary błędne.

Warto przypomnieć, że towar błędny, to taki, który nie mógł być zsynchronizowany pomiędzy programem F/K, a panelem sklepu. Przyczyną może być sytuacja, w której nagle usuniesz dany towar z bazy programu sprzedażowo-magazynowego, bądź kiedy usuniesz kod zewnętrznego systemu z karty towaru w panelu sklepu.

Dzięki wprowadzonemu filtrowi masz jeszcze lepszą kontrolę nad towarami błędnymi i w bardzo łatwy sposób możesz dotrzeć do źródła problemu.

Przy okazji wdrożenia nowej funkcji zadbaliśmy o to, aby towar znajdujący się na liście Towary synchronizowane, który nie został odnaleziony w panelu sklepu podczas synchronizacji (stanów magazynowych / cen), został automatycznie umieszczony jako błędny ze wskazaniem źródła problemu. Do tej pory identyfikowane były tylko towary błędne po stronie programu sprzedażowo-magazynowego.

Filtr towarów błędnych.

Ponadto w IAI Bridge 6.1 pojawiły się następujące usprawnienia:

  • Dla programu ERP Optima poprawione zostało generowania parametrów towaru typu "lista" w ofercie IOF oraz został poprawiony błąd "divide by zero", który został wykryty podczas procesu synchronizacji cen.
  • Poprawiliśmy moduł aktualizacji adresów dostaw w zamówieniu dla programu WF-MAG. Od teraz adres dostawy jest poprawnie zapisywany w dokumencie zamówienia w programie WF-MAG - można więc go wybrać z poziomu zamówienia w WF-MAG.
  • Poprawiliśmy moduł aktualizacji klientów w programie WF-MAG, który w bardzo rzadkich przypadkach powodował brak synchronizacji klientów.
  • Wprowadziliśmy zabezpieczenie dla programów F/K przed dodawaniem do bazy klientów z niewypełnionymi wymaganymi polami. Pola takie są automatycznie uzupełniane domyślną wartością "PROSZĘ_UZUPEŁNIĆ", dzięki czemu nie będą powstawać błędy w bazie danych programów F/K.
  • Zostało dodane zapisywanie ostrzeżenia w dzienniku zdarzeń, jeżeli dla jednego towaru zostały ustawione co najmniej dwie strefy promocji i przesyłane są dla tych stref różne ceny. Wpis w dzienniku zdarzeń zawiera informację o ustawionej strefie i cenie dla danego towaru, dzięki czemu łatwo skorygujesz ewentualne błędy. Ustawianie więcej niż jednej strefy promocji jednocześnie dla towaru jest niezalecane.
  • Poprawiliśmy raportowanie niektórych błędów w dzienniku zdarzeń. Zawierają one teraz znacznie więcej szczegółów. Np. w przypadku próby aktualizacji towaru nieistniejącego w panelu, został dodany ID towaru z programu F/K, którego dotyczy błąd. W takim przypadku poprawiony został również wpis do dziennika zdarzeń. Wcześniej zapisywany był 1 wpis dla 1 towaru. Teraz błędy te są poprawnie "sklejane" po 100 do jednego wpisu.
  • Poprawiliśmy zastała informacja na liście towarów niesynchronizowanych o tym dlaczego dany towar nie został zsynchronizowany (np. nie został znaleziony kod zewnętrznego systemu w panelu sklepu).
  • Poprawiliśmy wyświetlanie literałów w krokach i podsumowaniach synchronizacji dokonywanej za pomocą usługi automatycznej synchronizacji. Wcześniej wyświetlały się klucze literałów zamiast pełnych zdań.
  • Poprawiliśmy modułu synchronizacji rabatów w trybie UDB. Brane są teraz pod uwagę tylko towary synchronizowane.
  • Dodana została obsługa towarów skasowanych w panelu sklepu. W oknie "Towary" aplikacja poprawnie identyfikuje przywrócony towar.