Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

GS1 Polska prowadzi pracę nad standaryzacją opisów Odzieży i Obuwia

Pokolenie Digital native (cyfrowych tubylców) to pokolenie od urodzenia wychowane w świecie cyfrowym. Z tego powodu funkcjonuje inaczej niż wcześniejsze pokolenia. Digital native cały czas jest on-line i tego samego oczekuje od innych, także od informacji, których zawsze poszukuje w sieci. Chcesz docierać do tej grupy klientów? Przygotuj się.

Konsument z pokolenia Digital natives nie rozstaje się ze smart fonem, ciągle jest na „czacie”, ze znajomymi rozmawia on-line, a informacji o czymś co wydaje się ciekawe szuka tu i teraz, w Internecie, przez komórkę. Ma mało cierpliwości, zatem gdy nie trafia na interesującą go treść najczęściej rezygnuje. Czy jesteś przygotowany, aby sprostać wymaganiom tych młodych konsumentów? Lub, czy stać Cię na to, aby z nich zrezygnować?

Z każdym rokiem przybywa konsumentów wymagających, u których wzrasta potrzeba szybkiego dotarcia do produktu i informacji o nim. M.in. z tego powodu zmienia się i precyzuje zakres treści, które tenże produkt opisują i identyfikują.

Picture

GS1 Polska oraz od Izba Gospodarki Elektronicznej ponad pół roku współtworzą Grupę Roboczą Odzież i Obuwie, której celem jest zdefiniowanie rejestru podstawowych atrybutów produktowych. Wraz z partnerami uczestniczącymi w pracach Grupy przeanalizowano dziesiątki parametrów opisujących towary w branży Fashion i przygotowano odpowiednie listy. Teraz listy atrybutów zostały ujęte w dwie ankiety. Pierwsza kierowana jest do e-sklepów, druga do konsumentów. Celem obu ankiet jest oszacowanie, które elementy opisu produktu są kluczowe podczas wyszukiwania go w e-sklepie. „Chcemy sprawdzić, według jakich parametrów szukają konsumenci i które elementy w opisie produktu najbardziej ich interesują, a jakie elementy są ważne zdaniem e-sklepów. Jesteśmy bardzo ciekawi czy wyniki będą zbieżne. Niemniej, niezależnie od tego jakie będą, zostaną udostępnione sklepom oraz producentom, którzy wezmą udział w ankiecie. Liczymy, iż prowadzone działania pomogą w tworzeniu elektronicznych etykiet i przyczynią się do powstania standardu, który każdemu e-sklepowi pozwoli przygotować podstawowy i porównywalny opis produktu, ułatwiający jednocześnie opracowanie indywidualnego opisu marketingowego. Działania te mają służyć ułatwieniu sprzedaży sklepom internetowym, których klient jest coraz bardziej świadomy, a przez to wymagający.

Wszystkie osoby, które jako właściciele sklepów, dystrybutorzy, producenci czy konsumenci, chcą podzielić się swoimi opiniami w zakresie podstawowych danych produktowych, zapraszamy do wypełnienia ankiety. Treści opisujące projekt oraz dostęp do ankiet znajdują się na stronie https://www.e-etykieta.pl

Kontakt dla firm zainteresowanych współpracą

Kinga Szewczyk, GS1 Polska
tel. 601 839 929,
e-mail kinga.szewczyk@gs1pl.org

O GS1

GS1 to organizacja o charakterze non-profit działająca w 150 krajach na świecie. Od ponad 40 lat rozwija i wdraża globalne standardy związane z identyfikacją, gromadzeniem i udostępnianiem informacji zapewniających przejrzystość łańcucha dostaw. Stosowanie standardów GS1 gwarantuje poprawę efektywności, bezpieczeństwo i równowagę we współpracy z dostawcami, klientami i konsumentami. GS1 jest najbardziej znane przez kod kreskowy umieszczany na produktach.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.gs1pl.org

Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM), GS1 Polska

Realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Pełni rolę organizacji krajowej GS1 wdrażającej do praktyki gospodarczej globalne standardy GS1, obejmujące m.in. kody kreskowe i elektroniczną wymianę danych. ILiM jest wykonawcą projektów rządowych związanych z rozwojem handlu elektronicznego w Polsce. Aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej będąc koordynatorem i partnerem projektów z zakresu ICT i logistyki.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://ilim.lukasiewicz.gov.pl