Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

eBay - wymaga Twojej uwagi. Powiąż swoje konto przez nowy standard API REST

Od dziś umożliwiamy powiązanie konta eBay przez najnowszy standard komunikacji - REST. Wykonanie połączeniu konta pozwoli zachować m.in. aktualność pobieranych kategorii oraz parametrów. Zalecamy by powiązanie wykonać do 30.04.2022. W przyszłości pozwoli ono również na korzystanie z nowych, dedykowanych opcji oraz zapewni większą stabilność. Przypominamy również, że za pomocą IdoSell możesz z powodzeniem wystawiać i obsługiwać zamówienia na największych rynkach oferowanych przez eBay, w tym także rozwijanym eBay.pl

ebay logo - ebay logo

Czym jest API REST eBay?

REST jest standardem połączenia między systemami aktualnie wdrażanym przez serwis eBay. Z poziomu IdoSell możesz już skorzystać z pierwszych zmian operujących na najnowszym sposobie komunikacji. eBay sukcesywnie rozwijać będzie już tylko nowy standard mający także docelowo zwiększyć stabilność i szybkość integracji. Już teraz warto się do tego przygotować. Pierwszym krokiem jest umożliwienie połączenia konta wraz z obsługą pobierania parametrów i kategorii.

Jak powiązać konto?

Połączenie z nowym standardem wykonasz w kilku prostych krokach. Z poziomu menu Marketing i integracje / Konfiguracja kont wybrać dodany przez nas serwis eBay. Następnie przejść do edycji aktywnego konta.

powiazaaneie rest - powiazaaneie rest

W konfiguracji konta, w sekcji Status połączenia API REST należy wybrać opcję Powiąż. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania eBay, gdzie należy podać swoje dane i wyrazić zgodę na powiązanie. To wszystko. Zmiany opisane w tym akapicie powinny pojawić się u wszystkich sprzedawców w ciągu najbliższych 24h.

Do kiedy muszę wykonać powiązanie?

W celu zachowania dotychczasowych funkcjonalności zalecamy wykonanie powiązania do 30.04.2022. Po tym czasie brak powiązania może skutkować m.in. nieaktualizowaniem się listy kategorii czy parametrów. Z tego powodu warto już dzisiaj wykonać powiązanie swojego konta z nowym API eBay.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O INTEGRACJI Z SERWISEM EBAY

Korzystaj z najpopularniejszych wersji serwisu eBay

eBay to nadal jeden z największych graczy spośród serwisów sprzedażowych na całym świecie. IdoSell pozwala na integracje z wybranym serwisem eBay nowym jak i prowadzącym już sprzedaż firmom. Dzięki temu wystawisz aukcje bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego lub pobierzesz oferty wprost do Twojego sklepu. Dzięki dedykowanym narzędziom importu w kilku krokach przeniesiesz również obsługę Twojej dotychczasowej sprzedaży do IdoSell.

OBEJRZYJ WEBINAR JAK ROZPOCZĄĆ SPRZEDAŻ NA EBAY

Powiązane treści