Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Dyrektywa PSD 2 – szansa dla polskiego i europejskiego e-commerce

W lipcu 2013r. roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowelizacji dyrektywy o usługach płatniczych PSD (The Directive on Payment Services) w celu rozwijania innowacyjności i konkurencyjności handlu w Unii Europejskiej. Może być to prawdziwy krok milowy w nowym określeniu zasad obrotu w Internecie, który z każdym rokiem staje się coraz ważniejszą składową PKB europejskich gospodarek. Istnieje duża szansa, że PSD 2 zostanie wdrożona jeszcze w roku 2015, co jest szczególnie ważną informacją dla sklepów internetowych sprzedających transgranicznie.

Podstawowym celem Dyrektywy PSD 2 jest ujednolicenie europejskiego rynku e-commerce, co powinno bezpośrednio przyczynić się do:

  • Spadku cen;
  • Zwiększania konkurencyjności;
  • Zwiększenia bezpieczeństwa w obrocie internetowym.

Tym samym PSD 2 sprawi, że europejscy dostawcy płatności online umocnią swoją pozycję względem firm amerykańskich czy azjatyckich. Dyrektywa będzie miała także istotny wpływ na sektor bankowy, gdyż stworzy ona dobre dla nich warunki do funkcjonowania w sieci. Wynika to z tego, że PSD 2 będzie regulować usługi pośredników, takich jak np. SOFORT Banking, którzy umożliwiają konsumentom dokonywanie płatności w Internecie za pomocą swoich kont bankowych. Dzięki takim pośredniokom banki będą miały znacznie łatwiejsze warunki do funkcjonowania w sieci, ponieważ pieniądze będą transferowane z rachunku klienta bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu internetowego. Zwiększy to płynność oraz ruch środków w środowisku bankowym, pod jednoczesną kontrolą agend rządowych. Będzie to ogromny krok naprzód, który zapewni europejskim pośrednikom równe szanse w konkurowaniu z amerykańskimi gigantami e-commerce.

Trzeba podkreślić, że zapewnienie użytkownikom prawa do korzystania z bankowości elektronicznej poprzez platformę dostawcy usług płatniczych, takich jak SOFORT Banking i zainicjowanie w ten sposób transakcji jest właśnie jedną z ważniejszych zmian jakie ma wprowadzić PSD 2. Dlatego też współpraca IAI z SOFORT AG umożliwia przyjmowanie płatności polskim sklepom aż z 13 krajów europejskich. Warto zaznaczyć, że SOFORT będąc aktywnie zaangażowany w proces tworzenia PSD 2, jeszcze przed wdrożeniem nowego prawa przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa. SOFORT AG dobrowolnie poddaje się rygorystycznym zasadom przestrzegania bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO 27001, a także posiada certyfikaty „Atestowany system płatniczy” i „Atestowana ochrona danych”. W tym celu SOFORT AG jest regularnie audytowany oraz atestowany przez TÜV - niezależne Niemieckie Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego. Również odpowiedni urząd ochrony danych osobowych dokonał kontroli w siedzibie firmy SOFORT AG i nie stwierdził żadnych uchybień. Informacje te są szczególnie istotne, w kontekście wątpliwych poczynań Kontroli Nadzoru Finansowego (KNF), który zgłasza wątpliwości wobec działalności SOFORT. Robiąc to, postępuje tym samym wbrew europejskim trendom oraz procesom legislacyjnym, które w niedługim czasie będę musiały być wprowadzone również na terenie Polski, ale także działa wbrew interesowi polskich i europejskich firm. Tym samym działania polskiego nadzoru w zakresie technicznych pośredników e-płatności są zupełnie bezpodstawne i niezrozumiałe.

Wszystko to sprawia, że dzięki współpracy z SOFORT AG, użytkownicy IAI mają doskonałą możliwość prowadzenia działalności na wielu rynkach europejskich w absolutnie bezpiecznym, pewnym i sprawdzonym środowisku. Warto zatem rozważyć, uruchomienie Sofort Banking w swoim sklepie internetowym, jako uzupełnienia do już stosowanych płatności tjnp. PayPal, zwłaszcza na rynkach, na których jest on bardzo popularny, szczególnie Niemczech i Austrii.