Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Drukuj naklejki na kartony i koszyki z kodami kreskowymi dla zamówień. Możesz teraz również wyświetlać i drukować na liście towarów do spakowania uwagi od klienta do zamówienia.

Do tej pory po wydrukowaniu listy towarów do odłożenia do zamówień niewykonanych (w module "SPRZEDAŻ / Towary do spakowania") mogłeś tylko ręcznie oznaczyć koszyki, czy kartony do których kompletowane są towary np. za pomocą pisaka. Trudno więc było powiązać towary z listy z konkretnymi zamówieniami, a sama operacja była żmudna. Dlatego daliśmy Tobie możliwość wydrukowania naklejek na koszyki, czy kartony zawierające kody kreskowe zamówień, które wykorzystasz w kolejnych procesach logistycznych w Twoim magazynie. Ponadto dodaliśmy na liście towarów do spakowania możliwość wyświetlania i wydruku uwag od klienta.

Zamiast oznaczać koszyki / kartony na swój sposób np. za pomocą wspomnianego pisaka - możesz skorzystać z gotowego narzędzia, które pozwoli Tobie na wydruk profesjonalnych naklejek z zaszytym w kodzie kreskowym numerem zamówienia. Podczas pakowania zamówień magazynier odczyta z koszyka / kartonu kod zamówienia, aby je dalej weryfikować i wydrukować dla niego potrzebne dokumenty np. za pomocą kolektora danych.

Naklejka, to zdecydowanie większa gwarancja braku pomyłki w procesie pakowania zamówień oraz możliwość dosyć łatwego usunięcia jej z koszyka / kartonu (czego nie da się powiedzieć o innego rodzaju oznaczeniach).

Aby zacząć drukować naklejki na koszyki, w module "SPRZEDAŻ / Towary do spakowania" skorzystaj z przycisku "Drukuj naklejki z kodem kreskowym na koszyki":


Naklejki generowane są domyślnie w postaci pliku PDF. Jeśli jednak posiadasz aktywną licencję na IAI Printer, to naklejki wydrukujesz za jego pomocą, bezpośrednio na wybranym urządzeniu, które ustawisz w profilu użytkownika panelu w nowej sekcji "Domyślne drukarki":

Przy okazji w sekcji "Ustawienia", na liście towarów do spakowania, dodaliśmy na liście towarów do spakowania możliwość wyświetlania i wydruku uwag od klienta. Mogą one okazać się nie raz pomocne podczas pakowania zamówień gdy np. klient kupił dla kogoś prezent i prosi o to, aby nie wkładać do paczki rachunku za zamówienie. Twój magazynier będzie już o tym wiedział:

Dowiedz się więcej na temat listy towarów do spakowania i tego jak włączyć wydruk naklejek z kodami kreskowymi