Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Drukuj faktury VAT na drukarce fiskalnej POSNET THERMAL za pośrednictwem IAI Printer 3.7, oraz przywracaj w dowolnym momencie wszystkie ustawienia programu

Spełniając oczekiwania klientów, rozbudowaliśmy program IAI Printer 3.7 o możliwość drukowania faktur VAT na drukarce fiskalnej POSNET THERMAL (z wykorzystaniem protokołu POSNET), a także wprowadziliśmy automatyczne zapisywanie konfiguracji programu w chmurze IAI-Shop.com wraz z możliwością przywrócenia jednej z 20 ostatnio zapisanych konfiguracji.

Wydruk faktur VAT na drukarce fiskalnej POSNET THERMAL

Drukarka POSNET THERMAL

Drukarka POSNET THERMAL oferuje użytkownikom możliwość drukowania faktur VAT. Dzięki temu nie ma konieczności wyposażenia punktu sprzedaży w dodatkową standardową drukarkę na której drukowane są faktury, do których i tak musi zostać wydrukowany paragon fiskalny. Dostosowując się do nowych możliwości, daliśmy użytkownikom programu IAI Printer 3.7 możliwość drukowania faktur VAT na drukarce POSNET THERMAL z wykorzystaniem protokołu POSNET.

Wydruk faktury VAT na drukarce fiskalnej jest możliwy lub planowany z poziomu:

  • karty zamówienia,
  • grupowej edycji zamówień,
  • modułu weryfikacji zamówień
  • IAI POS oraz IAI Scanner - w tych obu przypadkach prace już trwają i planujemy wprowadzić taką funkcjonalność w kolejnych wersjach programów

Dla każdej drukarki fiskalnej zdefiniowanej w panelu można od teraz określić czy drukowane na niej będą paragony i/lub faktury VAT a w ustawieniach użytkownika wskazać taką drukarkę jako domyślną dla faktur VAT. Przy takiej konfiguracji wydruki faktur będą odbywały się na drukarce fiskalnej zamiast na drukarce standardowej.

Wprowadziliśmy także zabezpieczenie przed wielokrotna fiskalizacją dokumentu sprzedaży. Wydruk paragonu jest możliwy tylko jeżeli faktura VAT nie została wcześniej wydrukowana i odwrotnie, jeżeli paragon został już wydrukowany, wydruk faktury będzie możliwy tylko na drukarce standardowej.

Dowiedz się więcej jak drukować faktury VAT na drukarce fiskalnej

Przywracanie konfiguracji programu zapisanej w panelu

Program IAI Printer 3.7 daje użytkownikom wiele możliwości konfiguracji swojego działania, np. określania parametrów połączenia z panelem, parametrów drukarek fiskalnych czy parametrów drukarek dokumentów. Teraz wszystkie te ustawienia będą zapisywane w panelu raz na 24 godziny, a użytkownicy mają możliwość pobrania i przywrócenia w programie konfiguracji z okresu ostatnich 20 dni.
Jako osobne zestawy konfiguracji wyodrębniliśmy trzy obszary:

  • ustawienia programu IAI Printer
  • ustawienia drukarek fiskalnych
  • ustawienia drukarek dokumentów

Użytkownik ma możliwość pobrania z panelu sklepu, osobno każdej z wyżej wymienionych konfiguracji, i przywrócenie ich w programie IAI Printer.

Dowiedz się więcej jak przywracać ustawienia programu IAI Printer