Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog edu
IdoSell

Czym jest Performance marketing i dlaczego jest tak efektywny?

Performance marketing to działania i techniki reklamowe zorientowane na rezultaty i rozliczanie za efekty, czyli płacimy tylko w momencie, gdy cel kampanii zostaje zrealizowany. Można wykorzystywać zasady marketingu efektywnościowego przeprowadzając krótkotrwałe działania na potrzeby realizacji doraźnych potrzeb np. pozyskanie bazy mailingowej użytkowników potencjalnie zainteresowanych organizowanym wydarzeniem. Zastosujemy w takim przypadku popularny model Cost Per Lead, gdzie leadem będzie pozyskany adres e-mail. Reklamodawca zapłaci wydawcy ustaloną wcześniej stawkę za każdy, poprawnie zweryfikowany e-mail, natomiast adresy niepoprawne zostaną odrzucone i nie będą opłacone. W tym modelu możemy realizować inne cele: rejestracja na stronie, wypełnienie formularza, zapisanie do newslettera, otwarcie konta bankowego, pozostawienie numeru telefonu itp.

Jednak istotą performance marketingu są działania długofalowe, szczególnie jeśli chodzi o sprzedaż produktów (model Cost Per Sale), które w perspektywie wieloletniej współpracy zaowocują stale rosnącymi przychodami. Najlepszym narzędziem do przeprowadzania długoterminowych kampanii w modelu performance jest program partnerski. Uruchamiając program partnerski mamy na celu budowanie i stałe rozwijanie własnej, lojalnej sieci wydawców, którzy angażują swój czas i potencjał na realizację wyznaczonych celów. W modelu Cost Per Sale wydawcy wynagradzani są prowizyjnie za pozytywnie zakończone sprzedaże, które zostały zrealizowane za ich pośrednictwem.

Jak pozyskać wydawców?

Najszybsze rezultaty w performance marketingu uzyskujemy powierzając opiekę i rozwijanie programu partnerskiego sieci afiliacyjnej. Dołączając do sieci afiliacyjnej reklamodawca nie musi posiadać technologii, która umożliwia prowadzenie programu, mierzenia efektów i zliczania prowizji. Nie musi ponosić nakładów na samodzielne pozyskiwanie wydawców do programu i stały kontakt z nimi. Istotne jest również to, że nie musi rozliczać się z każdym z wydawców osobno.

Sieć afiliacyjna posiada rozbudowane zaplecze technologiczne do profesjonalnej obsługi programu partnerskiego i skupia różnorodnych wydawców, którzy realizują kampanie efektywnościowe za pomocą swoich serwisów internetowych. W modelu za efekt współpracują: porównywarki cenowe, wyszukiwarki produktów, serwisy społecznościowe, zakupowe, serwisy opiniotwórcze, fora i blogi tematyczne, serwisy rabatowe, właściciele legalnych baz mailingowych. Działania efektywnościowe podejmują chętnie webmasterzy, specjaliści SEO a także firmy obsługujące automatyczne systemy marketingowe (retargeting, e-mail retargeting, rekomendacje produktów itp.)
Różnorodność i duża liczba wydawców zarejestrowanych w sieci afiliacyjnej gwarantuje, że do programu dołączą ci, którzy najlepiej zrealizują założone cele programu partnerskiego.

Którą sieć afiliacyjną wybrać?

Istnieje wiele modeli rozliczania w marketingu efektywnościowym, jednak w kontekście sprzedaży dwa podstawowe to Cost Per Sale i Cost Per Lead. Dla reklamodawcy ważne jest, aby współpracować z siecią, która ma jasno sprecyzowany model działania, zgodny z modelem którego poszukuje. Jeśli reklamodawca chce prowadzić program partnerski w modelu Cost Per Sale, powinien upewnić się, że z wybraną siecią współpracują wydawcy, którzy potrafią efektywnie współpracować w tym modelu. Nawet najlepszy wydawca, który umiejętnie generuje leady w programach finansowych, nie będzie w stanie wygenerować ruchu, który przełoży się na sprzedaż w sklepie z artykułami dziecięcymi.

Webepartners-nowe_logo - Logo Webepartners

W WebePartners obsługujemy w tej chwili ponad 400 programów partnerskich sklepów internetowych oferujących produkty ze wszystkich możliwych kategorii. Dedykujemy swoje usługi rynkowi e-commerce. Udostępniane przez nas narzędzia rozwijane są pod kątem zwiększania sprzedaży w sklepach internetowych. Opieramy się w 100% na autorskiej technologii, dzięki czemu ofertę kierujemy również do małych i średnich sklepów. Dzięki automatyzacji wielu procesów jesteśmy w stanie obsłużyć bardzo dużą liczbę programów partnerskich jednocześnie. Różnorodność i wielość programów na naszej platformie przekłada się z kolei na ilość i jakość współpracujących z nami wydawców. Wydawcy, którzy dołączają do naszej sieci oferują innowacyjne sposoby promocji, które w połączeniu z naszymi narzędziami przekładają się na wysoką konwersję sprzedaży. Zasięg naszej sieci rośnie z dnia na dzień a wartość generowanej sprzedaż rocznie wzrasta o 100%.

Niskie koszy w zamian za zaangażowanie

Z punktu widzenia reklamodawcy performance marketing jest niezwykle korzystnym narzędziem: niskie ryzyko, płatność tylko za efekty i odpowiedzialność po stronie wydawcy.  Jest to jedyny model, który pozwala na całkowitą kontrolę kosztów na reklamę, a co za tym idzie długoterminowe planowanie kampanii.

Ryzyko powodzenia kampanii w marketingu efektywnościowym zostaje przesunięte w stronę wydawców, co nie oznacza, że rola reklamodawcy kończy się w momencie uruchomienia programu. Aby działania performance przełożyły się na realizację założonych celów, niezbędne jest zaangażowanie i dbałość o interesy wydawców. Aby pozyskać i rozwijać wartościową sieć wydawców, reklamodawca musi być czuły na ich potrzeby. Korzystne warunki finansowe współpracy są rzeczą oczywistą, ale nie tylko one przesądzają o powodzeniu programu partnerskiego. Stały kontakt z wydawcami, pomoc w optymalizacji kampanii na wszystkich jej etapach, dbałość o aktualizację przekazywanych danych, wreszcie uczciwe rozliczanie i terminowe wypłacanie należności – to jest klucz do powodzenia programu partnerskiego.

Filozofia działania

Performance marketing to filozofia działania, proces który trwa i buduje fundamenty dla późniejszych kampanii, realizowanych w oparciu o zdobycze marketingu rozliczanego za efekty. Budowanie sieci wydawców współpracujących w modelach efektywnościowych powinno być prowadzone nieustannie, równocześnie z innymi działaniami reklamowymi. Konieczna jest ciągła optymalizacja i poprawa wyników poprzez stałe mierzenie efektów. Najistotniejsze jest umiejętne połączenie modelu rozliczeń z odpowiednią powierzchnią reklamową wydawców. Z pomocą, by zmierzyć się z powyższym wyzwaniom wychodzą sieci afiliacyjne, których doświadczenie i umiejętności w realizowaniu kampanii efektywnościowych umożliwi szybkie osiąganie efektów.

Dowiedz się więcej o WebePartners