Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

CHANGELOG IdoSell (24.07.2023 - 04.08.2023)

W ramach changeloga IdoSell cyklicznie informujemy o nowościach, aktualizacjach i zmianach w oprogramowaniu IdoSell. Niezmiennie w ramach osobnych wpisów publikujemy nowości projektowe i informacje o wydaniu nowych funkcjonalności. Poniższe wydanie changeloga prezentuje zakres zmian od 24.07.2023 do 04.08.2023.

CHANGELOG IdoSell (24.07.2023 - 04.08.2023)

API Admin

  • W bramce "Products" w API Admin dodaliśmy zwracanie informacji o przypisanych serwisach zewnętrznych do towaru.
  • W bramce "Parameters" w API Admin dodaliśmy metodę "getParameters", która pozwala na zwrócenie wszystkich parametrów i ich wartości, które zostały dodane w panelu administracyjnym.
  • Dodaliśmy bramkę "Product Series", w której znajdują się metody niezbędne do tego, aby pobrać wszystkie serie dodane w panelu administracyjnym, a także dodać nowe, czy usunąć istniejące.
  • Dodaliśmy bramkę "Size Charts", w której znajdują się metody niezbędne do tego, aby pobrać informacje o tabelach rozmiarów, które zostały dodane w panelu administracyjnym, a także dodać nowe, czy usunąć istniejące.
  • Dodaliśmy bramkę "Units", gdzie za pomocą metody "get" możliwe jest pobranie wszystkich jednostek miar dla towarów, które są obecne w panelu administracyjnym.
  • Dodaliśmy bramkę "Products Producers", w której znajdują się metody niezbędne do tego, aby pobrać informacje o markach (producentach), które zostały dodane w panelu administracyjnym, a także dodać nowe, czy usunąć istniejące.
  • Zmieniliśmy obsługę błędów zgłaszanych przez API Admin dla metod insert i update w bramce Products. Od teraz API Admin dla wskazanych metod, w przypadku wystąpienia błędu dodawania / aktualizacji towaru, zwraca szczegółowe informacje na temat każdego z błędów, który wystąpił.

Towary: kategorie w panelu administracyjnym

  • Zmieniliśmy wyświetlanie nazw kategorii na liście towarów z magazynu. Aktualnie jako nazwy kategorii są pobierane ich nazwy panelowe.

Towary: dostępność, stany magazynowe, rezerwacje, Zestawy i kolekcje

  • Poprawiliśmy błędne wyliczanie dostępności zestawu w przypadku, gdy jedna składowa znajdowała się na magazynie M0.

Powyższe zmiany będą dostępne we wszystkich panelach IdoSell w terminie do 2 tygodni od momentu publikacji tego wpisu.

Powiązane treści