Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

CHANGELOG IdoSell (23.01.2023 - 27.01.2023)

W ramach changeloga IdoSell będziemy cyklicznie informować o nowościach, aktualizacjach i zmianach w oprogramowaniu IdoSell. Niezmiennie w ramach osobnych wpisów pojawiać się będą nowości projektowe i informacje o wydaniu nowych funkcjonalności. Pierwsze wydanie changeloga prezentuje zakres zmian od 23.01.2023 do 27.01.2023.

Changelog IdoSell

Composer

 • Dodaliśmy nowe style do edytora ACE.

Api Storefront

 • Dodaliśmy nowy węzeł do odpowiedzi metody product: parametersWithContext. Węzeł zwraca parametry, które ustawione są jako kontekst specjalny dla maksymalnych i minimalnych ilości towaru w zamówieniu detal/hurt i dla pojedynczego rozmiaru.

API Rma/update

 • Dodaliśmy możliwość tworzenia nowych wpisów w korespondencji z klientem w reklamacjach.

API StocksDocuments/getProductsFromDocument

 • Dodaliśmy informacje o zamówieniach, które przypisane są do sprowadzanych towarów.

Import towarów z pliku CSV

 • Dodaliśmy obsługę lokalizacji dodatkowych w oparciu o nagłówki /sizes/size/stock@additional_locations_id i /sizes/size/stock@additional_locations_text_id.

Logowanie

 • Usunęliśmy logowanie za pośrednictwem OpenId.
 • Usunęliśmy możliwość zalogowania się do konta Google w scenariuszu, gdy użytkownik próbuje zalogować się z poziomu wbudowanej przeglądarki w aplikacji mobilnej Facebook oraz Instagram. Google uniemożliwia tego rodzaju operacje.

Downloader (wersja 1.20.36.0)

 • Poprawiliśmy paczkowanie zdjęć towarów wysyłanych do API.
 • Poprawiliśmy parsowanie pustej nazwy załącznika do towaru.
 • Usprawniliśmy bazę danych na SQL Server.
 • Usprawniliśmy synchronizację stanów magazynowych.
 • Wprowadziliśmy zabezpieczenie przed wystąpieniem powielonych kodów towarów w przypadku, gdy na ofertę XML nakładany jest sterownik XSLT
 • Poprawiliśmy wykrywanie różnic dla ilości towaru na podstawie pliku light.xml pomiędzy buforem danych i plikiem oferty
 • Wprowadziliśmy obsługę zdjęć WebP

IdoSell POS (wersja 5.7.2.0)

 • Wprowadziliśmy poprawki do obsługi rabatów naniesionych ręcznie w Panelu Administracyjnym dla zamówień z odbiorem osobistym.
 • Wprowadziliśmy poprawki w wyborze towarów z rozmiarami. W poprzedniej wersji, w niektórych przypadkach mogło dochodzić do wyłączenia aplikacji.

Edytor WYSIWYG dla własnych stron CMS

 • Wprowadziliśmy poprawkę polegającą na obsłużeniu problematycznego scenariusza, gdy niepoprawny kod HTML/JS umieszczony w treści wpisu uniemożliwiał poprawne wyrenderowanie edytora. Po poprawce widok edytora nie będzie ulegał zmianie, nawet jeśli kod umieszczony we wpisie będzie posiadał błędną składnię.

Moduł przekierowań 301

 • Wprowadziliśmy poprawkę w zakresie możliwości dodawania przekierowania typu 301 z usuniętych/nieistniejących zdjęć na inny wskazany w przekierowaniu adres.

Integracja z SalesManago

 • Wprowadziliśmy poprawki w zakresie prawidłowej identyfikacji źródła w parametrze „location” oraz zachowania się eventu w scenariuszu wyzerowania koszyka.

Dodatki HTML/JS

 • Wprowadziliśmy poprawkę w scenariuszach, gdy zawartość dodatku nie wyświetlała się w strukturze określonych stron.

Integracja z Instagramem

 • Wprowadziliśmy poprawkę w scenariuszu, gdy nie były pokazywane wszystkie zdjęcia oznaczone wspólnym hashtagiem.

Raport "Nieopłacone i przeterminowane należności"

 • Wprowadziliśmy poprawki do scenariusza, w którym pomimo anulowania wpłaty i dokonania zwrotu towaru, zamówienie wciąż widniało jako nieopłacone.

Amazon

 • Wprowadziliśmy możliwość wyłączenia towaru z eksportu Amazon bez jego usuwania z zasobnika po stronie serwisu. Zamiast usuwać ofertę, zostanie przesłany stan 0 szt.
  • Wprowadziliśmy możliwość ustawiania priorytetu i kolejności wysyłania kodów do Amazon jako EAN, w przypadku gdy pole nie jest uzupełnione.

Pozostałe zmiany

 • Wprowadziliśmy poprawki w mechanizmie logowania do BOK.
 • Wprowadziliśmy poprawki w mechanizmie dodawania zweryfikowanego konta w BOK.
 • Wprowadziliśmy poprawkę do działania znaczników „hreflang” w scenariuszach kombinacji ustawień crossborder oraz reguł przekierowań dla języków.
 • Wprowadziliśmy poprawkę do zarządzania częściowymi wypłatami do zwrotów w określonych scenariuszach.
 • Zmieniliśmy okno czasowe, w którym ceny związane ze zbliżającą się promocją są przekazywane do serwisów zewnętrznych (np. porównywarek cen).
 • Rozwiązaliśmy problem z brakiem automatycznej zmiany statusu zamówienia na "Fałszywe" po określonej liczbie dni.
 • Dodaliśmy etykietę "Opinia potwierdzona zakupem" na stronie z opiniami i w hotspotach.
 • Wprowadziliśmy zabezpieczenie przed możliwością założenia zamówienia w przypadku ustawienia parametru „Minimalna liczba towaru w zamówieniu”.

Powyższe zmiany będą dostępne we wszystkich panelach IdoSell w terminie do 2 tygodni od momentu publikacji tego wpisu.

Powiązane treści