Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

CHANGELOG IdoSell (13.05.2024 - 24.05.2024)

W ramach changeloga IdoSell cyklicznie informujemy o nowościach, aktualizacjach i zmianach w oprogramowaniu IdoSell. Niezmiennie w ramach osobnych wpisów publikujemy nowości projektowe i informacje o wydaniu nowych funkcjonalności. Poniższe wydanie changeloga prezentuje zakres zmian od 13.05.2024 - 24.05.2024.

Od czerwca 2024 wprowadzamy nową formułę publikowania changeloga. Będzie on wydawany raz w miesiącu, jako podsumowanie zmian z całego miesiąca.

Changelog IdoSell

API Storefront

 • Rozszerzyliśmy u funkcjonalność bramki addProductsToBasket, umożliwiając dodawanie do koszyka produktów wirtualnych.

Aplikacje pomocnicze

 • Ulepszyliśmy sposób przesyłania załączników z lokalizacji zdalnej w narzędziu Downloader. Teraz aplikacja Downloader pozwala na wprowadzenie linku do załącznika znajdującego się na serwerze zewnętrznym i automatyczne przesłanie go do panelu IdoSell. Zmiana ta dotyczy plików w formacie PDF.
 • Udoskonaliliśmy funkcję usuwania instalacji drukarek z poziomu panelu IdoSell. Obecnie, jeśli dana instalacja jest nieaktywna, możliwe jest usunięcie drukarki bezpośrednio z panelu.

COP

 • Usprawniliśmy wyświetlanie przycisku InPost Pay na karcie produktu w sytuacjach, gdy zakup za jego pomocą nie był możliwy. Do tej pory przycisk InPost Pay pojawiał się także wtedy, gdy nie można było zrealizować zakupu (np. gdy waluta sklepu była inna niż PLN). Mimo że przycisk był widoczny, nie wykonywał żadnej akcji. Teraz, w przypadkach, gdy zakup przez InPost Pay jest niemożliwy, przycisk nie będzie się wyświetlał.
 • Usprawniliśmy zapis daty urodzenia klienta przy zakupach dokonywanych za pośrednictwem OSCOP.

Faktury zbiorcze

 • Usprawniliśmy wyliczanie dat przełomów miesiąca pod kątem faktur zbiorczych. Ulepszyliśmy mechanizm, który klasyfikuje zamówienia przy generowaniu dla nich faktur zbiorczych. Dzięki zmianie zamówienia z fakturami wystawianymi na przełomie miesiąca poprawnie będą przypisywane do właściwej faktury zbiorczej.

Feedy produktowe

 • Zmieniliśmy format zdjęć w feedach produktowych. Teraz zdjęcia będą przekazywane w formacie JPG, który jest akceptowany przez wszystkie serwisy, w tym Pigu.

Konfigurator towarów

 • Zmodyfikowaliśmy sposób formatowania liczb w przypadku wartości tysięcznych modyfikatora ceny w konfiguratorze towarów. Oznacza to, że system nie narzuca już przecinków i kropek do formatowania liczb przy wartościach tysięcznych. Zmiana dotyczy modyfikatorów cen w konfiguratorze towarów.

Lista towarów w panelu

 • Wprowadziliśmy sortowanie "po marży" dla towarów niedostępnych na liście produktów w panelu. Dzięki tej zmianie system umożliwia sortowanie również dla towarów niedostępnych. Zmiana dotyczy listy towarów w panelu.

Magazyny

 • Usprawniliśmy proces rezerwacji dla zamówień z marketplaces zawierających towary w otwartych dokumentach PZ. Zmiana ta pozwala na automatyczne przypisywanie towarów z otwartych dokumentów PZ do zamówień z marketplaces, bez konieczności włączania przedsprzedaży.
 • Dodaliśmy możliwość pobierania nazwy magazynu w odpowiednim języku. Ta zmiana umożliwia jednolite wyświetlanie nazw magazynów zgodnie z wybranym językiem.

Newsletter

 • Wprowadziliśmy szyfrowanie adresu e-mail klientów sklepu w operacjach zapisywania i wypisywania się użytkownika z newslettera
 • Udoskonaliliśmy podgląd newslettera. Dodaliśmy obsługę zmiennych w podglądzie dla szablonów newsletterów stworzonych za pomocą nowego edytora WYSIWYG.

Omnibus

 • Dodaliśmy obsługę wyszukiwania podstron mechanizmów oraz uporządkowaliśmy ustawienia wyświetlania różnic między cenami. Teraz wyszukiwarka panelowa zwraca podstrony dotyczące konfiguracji mechanizmów Omnibus. Dodatkowo opcja "Ukryj różnicę między cenami wyrażoną w procentach" została przeniesiona do menu Moderacja -> Działanie sklepu -> Zarządzanie zachowaniem sklepów -> Konfiguracja mechanizmu Omnibus.

Opinie o towarach i zamówieniach

 • Zoptymalizowaliśmy zwracanie danych o parametrach towarów w strefach rekomendacji. Poprawiliśmy sytuację, w której serwowany z cache XML dla hotspotów nie zawierał węzła enclosures.

Program partnerski i lojalnościowy

 • Usprawniliśmy naliczanie punktów lojalnościowych podczas zmiany ceny towaru w sklepie. Rozwiązaliśmy problem, w którym zapis ceny towaru skutkował błędnym wyliczeniem liczby punktów w programie lojalnościowym, nie uwzględniając waluty sklepu.

Promocje

 • Zoptymalizowaliśmy proces wczytywania listy promocji, zwłaszcza gdy jest ich dużo i wymagają paginacji. Dzięki tej zmianie otwieranie oraz wykonywanie działań na długich listach promocji z paginacją zostało przyspieszone. Zmiana dotyczy nowego modułu promocji.

Przekierowania

 • Zoptymalizowaliśmy mechanizm przekierowań na główną stronę sklepu przy dodawaniu towaru do porównania. Poprawiliśmy błąd, który powodował przekierowanie na stronę główną sklepu przy dodawaniu towaru do porównania, gdy URL karty towaru kończył się slashem.

Zarządzanie klientami

 • Udoskonaliliśmy wyświetlanie historii zmian na karcie edycji klienta w panelu.

Zdjęcia

 • Wprowadziliśmy ulepszenia w mechanizmie odpowiedzialnym za priorytetyzację zdjęć. Przed zmianą zdarzało się, że w ramach jednego towaru dwa zdjęcia otrzymywały ten sam priorytet, co powodowało brak wyświetlania jednego z nich. Teraz każde zdjęcie będzie wyświetlane poprawnie.

Zintegrowane systemy płatności

 • Usprawniliśmy działanie integracji z PayPal w zakresie obsługi kart Discovery oraz American Express. Dotychczas formularz płatności kartowych w ramach integracji z PayPal akceptował tylko karty VISA oraz MasterCard. Teraz formularz będzie poprawnie identyfikował wydawcę karty i przetwarzał płatności dla wszystkich kart.

Powiązane treści