Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

CHANGELOG IdoSell (02.10.2023 - 06.10.2023)

W ramach changeloga IdoSell cyklicznie informujemy o nowościach, aktualizacjach i zmianach w oprogramowaniu IdoSell. Niezmiennie w ramach osobnych wpisów publikujemy nowości projektowe i informacje o wydaniu nowych funkcjonalności. Poniższe wydanie changeloga prezentuje zakres zmian od 02.10.2023 - 06.10.2023.

Changelog IdoSell

API Towary

  • API Products/update: Usprawniliśmy działanie parametru projector_hide, służącego do usuwania ukrytego parametru.

Reklamacje i zwroty

  • Dodaliśmy możliwość ustawienia nieprzypisanego operatora w module reklamacji i zwrotów.

Towary

  • Usprawniliśmy mechanizm synchronizacji, aby nie wykonywała się ona po jej wyłączeniu.
  • Zoptymalizowaliśmy odpytywanie mechanizmu Omnibus o ceny.
  • Wprowadziliśmy zwracanie informacji w API o pozostałych produktach – w momencie włączenia w panelu opcji pokazywania na listach i w hotspotach tylko jednego produktu/wariantu w danej grupie.
  • Zaktualizowaliśmy stawki dla VAT OSS.
  • Wyeliminowaliśmy błąd, przez który nie można było zmienić ceny na nowej karcie towaru.
  • Wyeliminowaliśmy błąd, który występował przy nieudanym dodaniu towaru do rezerwacji.

Zamówienia

  • Wyeliminowaliśmy pojawianie się nadmiarowego monitu o potrzebie korekty w trakcie zamykania zamówienia.
  • Poprawiliśmy obsługę wartości kwoty "Zamówiono w" po zmianie waluty rozliczeniowej w zamówieniu.

Powyższe zmiany będą dostępne we wszystkich panelach IdoSell w terminie do 2 tygodni od momentu publikacji tego wpisu.

Powiązane treści